Previous page

Van Duyse Gustaaf Rudolf
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Van Duyse Ludovicus (1840 - 1924) (Age in the birth of the child : 51 years old)
    Mother : Megroedt Dephina (1851 - 1907) (Age in the birth of the child : 40 years old)
    Siblings :
       Van Duyse N.N. (1870)
       Van Duyse Rosalie (1872 Sint-Gillis-Waas - 1950 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse N.N. (1875 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Joannes (1886 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1891 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Margareta Maria (1893 Sint-Gillis-Waas - 1976 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Theofiel (1895 Sint-Gillis-Waas)
    Birth :
          Date : 29 February 1892
          Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium
          Source : S79
    birth registration :
          Date : 29 February 1892
          Source : S79
    Note :
Het jaar achttien honderd twee en negentig, den negenentwingsten februari ten vier ure namiddag voor ons Jozef Jan CAUTERMAN schepen gedelegueerde ambtenaar van den burgelijken stand van sint-gillis-waas is verschenen Lodewijk VAN DUYSE, oud een en vijftig jaren, werkman, hier geboren en wonende dewelke ons heeft verklaard dat heden ten vijf en half ure des morgens in deze gemeente geboren is een kind van het mannelijk geslacht van hem verkaarder en van Delfina MEGROEDT, oud zevenendertig jaren, kantwerkster, geboren te Meerdonk en hier wonende zijne huisvrouw welk kind hij heeft vertoond en waaraan hij heeft verklaard te geven de voornamen van Gustaaf Rudolf. Deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van remi Jozef PAUWELS, oud dertig jaren, leeraar, wonende te mechelen en Theofiel Jan VAN HAUTE, oud negenenveertig, secretaris (beide zeg) hier wonende getuigen hier toe door den komparant aanzocht en hebben wij onmiddelijk dezen akt opgesteld en na voorlezing benevens degetuigen onderteekend den vader verklaarde niet te kunnen door ongeleerdheid.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 1DFB139244DBD74DA51C08F8D8AD64640E34
    Surname : Van Duyse
          Given name : Gustaaf Rudolf
    Family Informations :
          with De Bosschere Louisa (1897 - 1976) :
                UID : F71D126732753B4CA75B84A87AB409B8D896
                Marriage :
                      Date : about 1930 (38 years old)

Van Duyse Gustaaf Rudolf
    Trees of Ancestry
    Father : Van Duyse Ludovicus (1840 - 1924) (Age in the birth of the child : 50 years old)
    Mother : Megroedt Dephina (1851 - 1907) (Age in the birth of the child : 39 years old)
    Siblings :
       Van Duyse N.N. (1870)
       Van Duyse Rosalie (1872 Sint-Gillis-Waas - 1950 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse N.N. (1875 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Joannes (1886 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1892 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Margareta Maria (1893 Sint-Gillis-Waas - 1976 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Theofiel (1895 Sint-Gillis-Waas)
    Birth :
          Date : 7 February 1891
          Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium
          Source : S79
    birth registration :
          Date : 7 February 1891
          Source : S79
    Note :
Het jaar achttien honderd een en negentig, den zevenden februari om vier ure namiddag voor ons Jozef Jan CAUTERMAN schepen gedelegueerde ambtenaar van den burgelijken stand van Sint-Gillis-Waas is verschenen Lodewijk VAN DUYSE, oud vijftig jaren, werkman, hier geboren en wonende dewelke ons heeft verklaard dat op heden om vier ure des morgens in deze gemeente geboren is een kind van het mannelijk geslacht van hem en van Delfina MEGROEDT oud negenendertig jaren werkvrouw alhier en geborente meerdonk welk kind hij heeft vertoond en waaraan hij heeft verklaard te geven de voornamen van Gustaaf Rudolf. Deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van Jozef August KIPS, oud zestig jaren, gareelmaker, en Pieter Frans WEEMAES, oud vieren twintig jaren, broodbakker, beide hier wonende getuigen hier toe door den komparant aanzocht en hebben wij onmiddelijk dezen akt opgesteld en na voorlezing benevens de getuigen onderteekend den vader verklaard niet te kunnen door ongeleerdheid.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : E38114FD2951EB46BF50FBD693075009F3FD
    Surname : Van Duyse
          Given name : Gustaaf Rudolf

Van Duyse Joannes
    Trees of Ancestry
    Father : Van Duyse Ludovicus (1840 - 1924) (Age in the birth of the child : 45 years old)
    Mother : Megroedt Dephina (1851 - 1907) (Age in the birth of the child : 34 years old)
    Siblings :
       Van Duyse N.N. (1870)
       Van Duyse Rosalie (1872 Sint-Gillis-Waas - 1950 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse N.N. (1875 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1891 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1892 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Margareta Maria (1893 Sint-Gillis-Waas - 1976 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Theofiel (1895 Sint-Gillis-Waas)
    Birth :
          Date : 20 January 1886
          Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium
          Source : S76
    birth registration :
          Date : 21 January 1886
          Source : S76
    Note :
Het jaar achttienhonderd zes en tachtig den een en twintigsten januari om drie ure namiddag voor ons Leo Antoon Naudtz burgemeester ambtenaar van den burgerstand der gemeente Sint Gillis waas, provintie Oostvlaanderen, is gekomen Lodewijk VanDuyse, oud vijf en veertig jaren werkman, hier geboren en wonende den welken ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, hier geboren gisteren om zeven ure des avonds in zijne woning Molenstraat nummer vijf van hem verklaarder en van Delphina Megroedt, oud vier en dertig jaren kantwerkster, hier wonende en geboren te Meerdonk zijne huisvrouw en waaraan hij verklaarde te willen geven den voornaam van Jan de vertoning en verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Jan Van Duyse oud twee en veertig jaren werkman en August De Schrijver oud vijf en vijftig jaren, kleermeker beide hier wonende, getuigen hiertoe door den komparant aanzocht en hebben wij onmiddelijk dezen akt opgesteld en na voorlezing benevens den tweeden getuige onderteekend, den eersten en den vader verklarende niet te kunnen naamtekenen door ongeleerdheid.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 637BF2675E922842BB7E14E0336F3C781497
    Surname : Van Duyse
          Given name : Joannes

Van Duyse Ludovicus
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 22 March 1840
          Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium
          Source : S69
    birth registration :
          Date : 23 March 1840
          Source : S69
    Death :
          Date : 30 March 1924 (84 years old)
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Note :
Het jaar achttien honderd veertig den drij en twintigsten Maert om acht uren des voormiddags, voor ons, Charles Kluyskens, Burgemeester ambtenaar van de burgerstand der gemeente Sint Gillis waes, provincie Oostvlaanderen, is gekomen, Gillis Franciscus Van Duyse, oud vijfendertig jaren handwerker hier geboren en wonende, den welken ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslagt geboren gisteren om vijf uren des morgens van hem verklaarder en van Dorothea Triest oud zevenendertig jaren geboren te Sint-Jan-Steen, zijne huysvrouw en waaraan hij verklaart te willen geven den voornaam van Ludovicus, de vertoning en verklaring is gedaan de tegenwoordigheyd van Bruno Haverbeke oud dertig jaren arbeider en Henricus Kips oud vijfenveertig jaren veldwachter beyde in deze gemeente woonende die dezen akt met ons, na voorlezing hebben ondertekend, den vader uytgezonderd verklarende niet te kunnen schrijven noch teekenen.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 953F7915286E4D43BBEA9CD037F55816331E
    Reference : 10
    Surname : Van Duyse
          Given name : Ludovicus
    Family Informations :
          with Megroedt Dephina (1851 - 1907) :
                UID : E5393D5241D5474EA7E16C5B9B1C51CA79B8
                Marriage :
                      Date : 19 July 1871 (31 years old)
                      Place : Meerdonk East Flanders Belgium - Sint-Gillis-Waas
                      Source : S86
                Note :
In het jaar achttienhonderd een en zeventig den negentienden juli ten zeven ure des morgens voor ons Karel Lodewijk Geerts, schepen gedelegueerde ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Meerdonk, rechterlijk arrondissement van Dendermonde, provincie Oost-Vlaanderen, zijn gekomen Lodewijk Van Duyse, daglooner wonende te Sint-Gillis-waas en er geboren den tweeentwintigsten maart achttienhonderd veertig, jongman, meerderjarige zoon van wijlent Gillis Frans Van Duyse overleden te Sint-Gillis-waas den zesentwintigsten augustus achttienhonderd zestig en van Dorothea Triest, oud negen en zestig jaren, werkvrouw wonende te Sint-Gillis-waas hier tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende ten eenre. En Delphina Megroedt dienstmeid wonende in deze gemeente en er geboren den derden Mei achttienhonderdeenenvijftig, minderjarige dochter van Sebastianus Megroedt oud vier en zeventig jaren en van Virginia Rotthier, zijne huisvrouw oud een en vijftig jaren werklieden wonende in deze gemeente hier beide tegenwoordig en in dit huwelijk toestemmende ten andere zijde. Welke komparanten ons hebben aanzocht om over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd en waarvan de wettige afkondigingen en aanplakkingen gedaanzijn in deze gemeente en in de gemeente Sint-Gillis-waas op de zondagen negenden en zestienden dezer loopende maand, en geen tegenzeg tegen dit huwelijk ons beteekend zijn, hebben wij na voorlezing gedaan te hebben van de wettig afgeleverde extracten, bewijzende de aangehaalde daten van geboorten en overlijden, alsmede van het zesde kapittel van het burgewetboek, rakende het huwelijk, verders van het bewijs dat de bruidegom aan de wet op de Nationale Militie voldaan heeft, aan den bruidegom en de bruid gevraagd of zij elkander verstaan te nemen voor man en vrouw, elk van hun beurtelings geantwoord hebbende ja, verklaren wij uit naam der wet dat Lodewijk Van Duyse en Delphina Megroedt door den huwelijksband vereenigd zijn welk huwelijk openbaarlijk is voltrokken ten gemeentehuize, waarvan wij hebben opgesteld deze akt, onmiddellijk, ten bijwezen van partijen gemeld en van Gustaaf Adolf Peeters, oud tweeenvijftig jaren, sekretaris, Johannes Ignatius, oud negenenvijftig jaren, kleermaker, Frederik Joly, oud veertig jaren, veldwachter en van Richard Van Duyse, oud tweeentwintig jaren, onderwijzer, alle vier wonende te Meerdonk, getuigen geene bloedverwanten aan deze gehuwden, die na gedane voorlezing dezen akt met ons en de bruid hebben geteekend, verklarende de bruidegom en zijne moeder en de vader en moeder der bruid alle door ongeleerdheid niet te kunnen teekenen, en zijn al de opgemete overgelegde stuks door ons en de bruid geparafeerd om aan deze akt gevoegd te blijven.
                children :
                   Van Duyse N.N. (1870)
                   Van Duyse Rosalie (1872 Sint-Gillis-Waas - 1950 Sint-Niklaas)
                   Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
                   Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse N.N. (1875 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
                   Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
                   Van Duyse Joannes (1886 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse Gustaaf Rudolf (1891 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse Gustaaf Rudolf (1892 Sint-Gillis-Waas)
                   Van Duyse Margareta Maria (1893 Sint-Gillis-Waas - 1976 Sint-Niklaas)
                   Van Duyse Theofiel (1895 Sint-Gillis-Waas)

Van Duyse Margareta Maria
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Van Duyse Ludovicus (1840 - 1924) (Age in the birth of the child : 53 years old)
    Mother : Megroedt Dephina (1851 - 1907) (Age in the birth of the child : 42 years old)
    Siblings :
       Van Duyse N.N. (1870)
       Van Duyse Rosalie (1872 Sint-Gillis-Waas - 1950 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse N.N. (1875 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Joannes (1886 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1891 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1892 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Theofiel (1895 Sint-Gillis-Waas)
    Birth :
          Date : 22 November 1893
          Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium
          Source : S79
    birth registration :
          Date : 24 November 1893
          Source : S79
    Death :
          Date : 19 January 1976 (82 years old)
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Note :
Het jaar achttien honderd drie en negentig den vierentwintigsten november ten acht ure voormiddag voor ons Jozef Jan CAUTERMAN ridder van het Leopold orde schepen gedelegueerde ambtenaar van den burgelijken stand van de gemeente Sint-Gillis Waas is verschenen Lodewijk VAN DUYSE, oud drie en vijftig jaren, werkman, hier geboren en hier wonende in de "schuilhoeck" dewelke ons heeft verklaard dat eergisteren ten vijf ure des avonds in deze gemeente geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht van hem verklaarder en van Delfina MEGROEDT, oud twee en veertig jaren, kantwerkster, geboren te Meerdonk en hier wonend zijne huisvrouw welk kind hij heeft vertoond en waaraan hij heeft verklaard te geven de voornamen van Margareta Maria deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van Frans THUY oud vijf en dertig jaren blokmaker en Frans Xavier BAEME, oud vijftig jaren, veldwachter, beide hier wonend getuigen hiertoe door den komparant verzocht en hebben wij onmiddelijk deze akt opgesteld en na voorlezing benevens de twee getuigen ondertekend den eerste en de vader beide verklaarden niet te kunnen door ongeleerdheid.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 77E30D821A095B4B8B7284C342ED36D42F45
    Surname : Van Duyse
          Given name : Margareta Maria
    Family Informations :
          with Uytenhove Petrus (1890) :
                UID : B52584C5E4EF7F49B2A47F22EC68AB5B0F79
                Marriage :
                      Date : about 1920 (27 years old)

Van Duyse Maria Theresia
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 1779
    Death :
          Date : 1856 (77 years old)
    Note :
Bron parenteel: Steven van Mele <stevenvanmele@telenet.be> (Aug 2004)
    UID : 9BEC0E292201D911BBE40000C5042B116FAE
    Surname : Van Duyse
          Given name : Maria Theresia
    Family Informations :
          with Dierick Petrus Franciscus (1774 - 1832) :
                UID : 9CEC0E292201D911BBE40000C5042B1170BE
                Marriage :
                      Date : about 1803 (24 years old)
                children :
                   Dierick Jacobus Franciscus (1804)
                   Dierick Adelaide (1810 - 1884)
                   Dierick Clementia (1812 - 1860)
                   Dierick Joannes (1813 - 1814)
                   Dierick Joannes (1814 - 1814)
                   Dierick Isabella (1815 - 1838)
                   Dierick Joannes Josephus (1816 - 1817)
                   Dierick Francisca (1817)

Van Duyse N.N.
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Van Duyse Ludovicus (1840 - 1924) (Age in the birth of the child : 30 years old)
    Mother : Megroedt Dephina (1851 - 1907) (Age in the birth of the child : 19 years old)
    Siblings :
       Van Duyse Rosalie (1872 Sint-Gillis-Waas - 1950 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse N.N. (1875 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Joannes (1886 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1891 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1892 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Margareta Maria (1893 Sint-Gillis-Waas - 1976 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Theofiel (1895 Sint-Gillis-Waas)
    Birth :
          Date : 1870
    UID : 5089954EF5C4624894CC760BD983E6C40613
    Surname : Van Duyse
          Given name : N.N.
    Family Informations :
          with Martens (Maertens) August (1870) :
                UID : C1C2D35D06B54E4190D2600216577D1AC50E
                Marriage :
                      Date : about 1920 (50 years old)

Van Duyse N.N.
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Van Duyse Ludovicus (1840 - 1924) (Age in the birth of the child : 35 years old)
    Mother : Megroedt Dephina (1851 - 1907) (Age in the birth of the child : 24 years old)
    Siblings :
       Van Duyse N.N. (1870)
       Van Duyse Rosalie (1872 Sint-Gillis-Waas - 1950 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Joannes (1886 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1891 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1892 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Margareta Maria (1893 Sint-Gillis-Waas - 1976 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Theofiel (1895 Sint-Gillis-Waas)
    Birth :
          Date : 1875
          Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium
    UID : 8739362DAB51E14282EB9F3E0F4B40AAD053
    Surname : Van Duyse
          Given name : N.N.
    Family Informations :
          with Van Kerchove Louis (1875) :
                UID : 5DB64FAF52D87344BAB6E82017A2F53149E8
                Marriage :
                      Date : about 1905 (30 years old)

Van Duyse Rosalie
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Van Duyse Ludovicus (1840 - 1924) (Age in the birth of the child : 31 years old)
    Mother : Megroedt Dephina (1851 - 1907) (Age in the birth of the child : 20 years old)
    Siblings :
       Van Duyse N.N. (1870)
       Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse N.N. (1875 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Joannes (1886 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1891 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1892 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Margareta Maria (1893 Sint-Gillis-Waas - 1976 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Theofiel (1895 Sint-Gillis-Waas)
    Birth :
          Date : 22 February 1872
          Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium
          Source : S70
    birth registration :
          Date : 22 February 1873
          Source : S70
    Death :
          Date : 6 June 1950 (78 years old)
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Note :
Het jaar duizend achthonderd twee en zeventig den tweeentwintigsten februari om twee ure namiddag, voor ons Leo Antoon Naudtz schepen gedelegueerd bij besluit van het schepenollege van zesden januari achttien honderd zeventig tot de functie van ambtenaar van den burgerstand der gemeente Sint-Gillis waas, provincie Oostvlaanderen, is gekomen Lodewijk Van Duyse oud eenendertig jaren werkman hier geboren en woonende, dewelken ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslacht hier geboren heden om een ure des nachts in zijne woning 's heerenstraat nummer zesentwintig van hem verklaarder en van Delphina Megroedt, oud twintig jaren, werkvrouw geboren te Meerdonk en hier wonende zijne huisvrouw en waaraan hij verklaarde te willen geven den voornaam van Rosalia, de vertoning en verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Johan de Schrijver, oud negenendertig jaren gemeenteontvanger en Theofiel Jozef Van Haute oud negen en twintig jaren sekretaris beide hier wonende die deze akt benevens ons na voorlezing hebben onderteekend, den vader verklarende niet te kunnen naamteekenen door ongeleerdheid.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 0BA6A53DB277774CBA3A0B170D8F6C11AE35
    Surname : Van Duyse
          Given name : Rosalie
    Family Informations :
          with Van Bogaerde Franciscus (1870) :
                UID : 5C3976C98F711F469352F4B7333B4E26AB5B
                Marriage :
                      Date : 3 February 1893 (20 years old)
                      Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium

Van Duyse Sophia
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 1823
    Note :
First name of Sophia / Livia Van Duyse must be checked (Sophia-Livia ?)
    UID : 7E8F879986ECD811BBE40000C5042B112C78
    Surname : Van Duyse
          Given name : Sophia
          AKA : Livia Van Duyse
    Family Informations :
          with Van Mele Joannes Baptist (1822 - 1879) :
                UID : 7F8F879986ECD811BBE40000C5042B112D88
                children :
                   Van Mele Theresia (1859 Eksaarde)
                   Van Mele Maria Antonia (1860 Eksaarde)

Van Duyse Theofiel
    Trees of Ancestry
    Father : Van Duyse Ludovicus (1840 - 1924) (Age in the birth of the child : 55 years old)
    Mother : Megroedt Dephina (1851 - 1907) (Age in the birth of the child : 44 years old)
    Siblings :
       Van Duyse N.N. (1870)
       Van Duyse Rosalie (1872 Sint-Gillis-Waas - 1950 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Clementina (1873 Sint-Gillis-Waas - 1954 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Alfonsius (1874 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse N.N. (1875 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Aloysius (1878 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Angelina Maria (1880 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Edward (1882 Sint-Gillis-Waas - 1963 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Elodia Maria (1883 Sint-Gillis-Waas - 1948 Sint-Niklaas)
       Van Duyse Joannes (1886 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Anna Maria Magdalena (1888 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Augustus (1889 Sint-Gillis-Waas - 1890 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1891 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Gustaaf Rudolf (1892 Sint-Gillis-Waas)
       Van Duyse Margareta Maria (1893 Sint-Gillis-Waas - 1976 Sint-Niklaas)
    Birth :
          Date : 23 October 1895
          Place : Sint-Gillis-Waas East Flanders Belgium
          Source : S79
    birth registration :
          Date : 23 October 1895
          Source : S79
    Note :
Het jaar achttien honderd vijf en negentig den drij en twintigsten oktober ten drij en half ure namiddag voor onsJozef Jan CAUTERMAN, ridder der Leopoldsorde schepene gedelegueerde ambtenaar van den burgelijken stand van de gemeente Sint Gillis Waas is verschenen Lodewijk VAN DUYSE, oud vijf en vijftig jaren werkman hier geboren en hier wonende in de "schuilhoekstraat" dewelke ons heeft verklaard dat ten zeven en half ure des morgens in deze gemeente geboren is een kind van het mannelijkgeslacht van hem verklaarder en van Delfina MEGROEDT zonder beroep oud vier en veertig jaren geboren te Meerdonck en hier wonende zijne huisvrouw welk kind hij heeft vertoond en waaraan hij heeft verklaard te geven den voornaam van Theophiel deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van louis Ferdinand LIPPENS, oud zeven en veertig jaren bakker en Alfons Cesar BEUSSE, oud een en twintig jaren schoenmaker beiden (wondende te k zegt) hier wonende getuigen hiertoe door den komparant aanzocht en hebben wij onmiddelijk dezen akt opgesteld en na voorlezing benevens de getuigen onderteekend de vader verklaarde niet te kunnen door ongeleerdheid.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 8C2D2E19D9CFDB4193EB373A8BED41E450DE
    Surname : Van Duyse
          Given name : Theofiel

Van Dyck Eric
    Descendancy tree
    UID : EE1FEBA89E3E2846BD73A26091CE2146E21A
    Surname : Van Dyck
          Given name : Eric
    Family Informations :
          with Vervoort Martine Camilia Monica :
                UID : 2E1FF56E8466404C871C5489138751AC3D3B
                child :
                   Van Dyck Nele (?)

Van Dyck Goran
    Trees of Ancestry
    Father : Van Dyck Joan
    Mother : Exelmans Wendy
    UID : D70B975A2E364043A2F7670CFF12A7910FC6
    Surname : Van Dyck
          Given name : Goran

Van Dyck Joan
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Dyck Jos
    Mother : Van Aerschot Josée
    UID : 754787D774E42044B47AB2822AC97B670DB2
    Surname : Van Dyck
          Given name : Joan
    Family Informations :
          with Exelmans Wendy :
                UID : F7D1F23BA05CA847A394D25850B7210C75E8
                child :
                   Van Dyck Goran (?)

Van Dyck Jos
    Descendancy tree
    UID : CB852DF079C85142A8BC5166FC236A856ADB
    Surname : Van Dyck
          Given name : Jos
    Family Informations :
          with Van Aerschot Josée :
                UID : 9B6335021D00994687C496D43F0FC9353275
                Divorce : Y
                child :
                   Van Dyck Joan (?)

Van Dyck Nele
    Trees of Ancestry
    Father : Van Dyck Eric
    Mother : Vervoort Martine Camilia Monica
    UID : C13CE2F496942E41B98F5F472EAD5AAE3D3C
    Surname : Van Dyck
          Given name : Nele

Van Eckeren Dennis
    Trees of Ancestry
    Mother : De Vliegher Dorothy
    UID : 618D6E6A30F3694FB273E6A7F6D18EE28AF0
    Surname : Van Eckeren
          Given name : Dennis

Van Eeckhoven Henricus
    Descendancy tree
    UID : 2BBCF0F2E36F58439680615083C66EA6DA38
    Source : S190
    Surname : Van Eeckhoven
          Given name : Henricus
    Family Informations :
          with Van den Bergh Maria Catharina Aloysia :
                UID : ADCDDB1947E5CB4ABE98F43BD2C2891A6B76
                child :
                   Van Eeckhoven Vedastus Joannes Baptista (?)

Van Eeckhoven Vedastus Joannes Baptista
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eeckhoven Henricus
    Mother : Van den Bergh Maria Catharina Aloysia
    UID : 0E9BBDD4A5ECC0429902DB8FB14E21180A8C
    Surname : Van Eeckhoven
          Given name : Vedastus Joannes Baptista
    Family Informations :
          with Claes Rosalia Wilhelmina :
                UID : BF60720B7034024A9EC0F37F62E27F9FBEAD

Van Eenaeme Amaat
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 30 October 1934
          Place : Zottegem East Flanders Belgium
          Source : S196
    Death :
          Date : 17 February 2004 (69 years old)
          Place : Jette Brussels Belgium
          Source : S196
    Burial :
          Date : 21 February 2004 (69 years old)
          Place : Grimbergen Flemish Brabant Belgium
          Source : S196
    Source : S190
    Occupation : microbioloog
    UID : 42CE398A24CF7E4F903C3F165088C1216E21
    Surname : Van Eenaeme
          Given name : Amaat
    Family Informations :
          with Gyselbrecht Maria Godelieve :
                UID : B029F5DA00387E4E9CAF48550119C838AE0A
                child :
                   Van Eenaeme Joris Renaat Amaat (?)

Van Eenaeme Joris Renaat Amaat
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eenaeme Amaat (1934 - 2004)
    Mother : Gyselbrecht Maria Godelieve
    UID : 3650D8D39A12974498FD4FBF770CDB1ED7F3
    Surname : Van Eenaeme
          Given name : Joris Renaat Amaat
    Family Informations :
          with Catoul Anne Lea Raymonda :
                UID : F2CB78F36CC7924CA8C25E3A252D55826414
                children :
                   Van Eenaeme Yannick Marie Koen (?)
                   Van Eenaeme Nathan Joseph Mia (?)

Van Eenaeme Nathan Joseph Mia
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eenaeme Joris Renaat Amaat
    Mother : Catoul Anne Lea Raymonda
    Siblings :
       Van Eenaeme Yannick Marie Koen (?)
    UID : 6B1AC09B1EBA7E42B9B4F90D622E6B71575D
    Surname : Van Eenaeme
          Given name : Nathan Joseph Mia

Van Eenaeme Yannick Marie Koen
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eenaeme Joris Renaat Amaat
    Mother : Catoul Anne Lea Raymonda
    Siblings :
       Van Eenaeme Nathan Joseph Mia (?)
    UID : 36F3B584BD415C42AB37F334856A45B0EBE3
    Surname : Van Eenaeme
          Given name : Yannick Marie Koen

van Eerdenburgh Catharina
    Descendancy tree
    UID : ACE0052F2E266144B336A9B2E5A08006087D
    Surname : van Eerdenburgh
          Given name : Catharina
    Family Informations :
          with de Smet Augustus :
                UID : 4FA3A4900E345548BA6F9DAA7F948B4B5E75
                child :
                   de Smet Leonie (1881 Hontenisse)

Van Elsen Catharina
    Descendancy tree
    UID : 5C05B72B05F0E64AA5DB7E69CE413477895E
    Surname : Van Elsen
          Given name : Catharina
    Family Informations :
          with Cauwenberg Jan :
                UID : 79F36E10971F864598C07F4198CC6CC71A55
                child :
                   Cauwenberg Anna Maria (1752 Hever)

Van Elsen Philomena Bertha
    Descendancy tree
    UID : 639A4D9EB832424B83429FA3199BEE7078BF
    Source : S190
    Surname : Van Elsen
          Given name : Philomena Bertha
    Family Informations :
          with Lavaerts Leopoldus Ludovicus Alphonsus Arthur :
                UID : DC45509D5145E147A92ACE848677BD2ED92B
                child :
                   Lavaerts Albertus Victor (1915 Glasgow - 2000)

Van Els Catharina (SOSA : 239)
    Descendancy tree
    UID : 5AEC87DC5BA5D5118044A692DFBF4D43B978
    Surname : Van Els
          Given name : Catharina
    Family Informations :
          with Busschots Egidius (238) :
                UID : 58EC87DC5BA5D5118044A692DFBF4D43B758
                child :
                   Busschots Anna (119) (1739 Duffel - 1794 Onze-Lieve-Vrouw-Waver)

Van Elven Irena Maria Desideria
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Vanelven Josephus (1912 - 1984) (Age in the birth of the child : 22 years old)
    Mother : Exelmans Mathildis Coleta (1912 - 1978) (Age in the birth of the child : 22 years old)
    Siblings :
       Vanelven Karel (?)
       Vanelven August (?)
    Birth :
          Date : 6 September 1934
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S214
          Source : S201
    Baptism :
          Date : 8 September 1934
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S201
    Death :
          Date : 8 May 1935
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S214
    Burial :
          Date : 10 May 1935
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S214
    Note :
2 _AKAN Irma Maria Desideria Van Elven
3 DATE 08 MAY 1935
3 SOUR S1247
2 _AKAN Irena Maria Desideria Van Elven
3 DATE 08 SEP 1934
3 SOUR S1258
    Source : S190
    UID : 3F55D30ECBED084E9AEC1B5769388E06B0F3
    Surname : Van Elven
          Given name : Irena Maria Desideria

Van Esbroeck Eduard
    UID : 4866FCB4BD80564897C7E8FEB23B3F1EC74A
    Surname : Van Esbroeck
          Given name : Eduard
    Family Informations :
          with Maes Leonie :
                UID : 53EC51525E89A24D8C810104891597D1D053

van Esbroeck Elisabeth
    Descendancy tree
    UID : 368F2D802875944095E27E67BED2ECB97472
    Surname : van Esbroeck
          Given name : Elisabeth
    Family Informations :
          with Mangnus Josephus :
                UID : 76448CF3327D23468023AE8930E4DDBAD67C
                child :
                   Mangnus Coralie Elisa Isabella (1877 Stoppeldijk)

Van Essche Catharina
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Van Essche Livinus (806) (1643 - 1737) (Age in the birth of the child : 43 years old)
    Mother : Maes Joanna (807) (? - 1696)
    Siblings :
       Van Hessche Livinus (1685 Nieuwkerken-Waas - 1768 Nieuwkerken-Waas)
       Van Hessche (Essche) Joanna Petronella (403) (1691 Nieuwkerken-Waas - 1761 Nieuwkerken-Waas)
    Birth :
          Date : 19 December 1686
          Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
          Source : S80
    Christening :
          Date : 21 December 1686
          Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
    Death :
          Date : 12 October 1756 (69 years old)
          Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
    Note :
Parenteel van Catharina Van Essche: Tak van Freddy Rooms.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : E4F2E545875C6242A9E1204429380FD7BCA7
    Reference : 381
    Surname : Van Essche
          Given name : Catharina
    Family Informations :
          with De Cauwer Joannes (1690 - 1728) :
                UID : CF51A4F5359C4A4F902E226D93B25A0514BD
                Marriage :
                      Date : 12 April 1712 (25 years old)
                      Place : Belsele East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
                children :
                   De Cauwer Petrus Franciscus (1713 Sint-Niklaas)
                   De Cauwer Joanna Petronella (1715 Sint-Niklaas)
                   De Cauwer Judoca Maria (1717 Sint-Niklaas)
                   De Cauwer Josephus Bernardus (1719 Sint-Niklaas - 1776 Nieuwkerken-Waas)
                   De Cauwer Joannes Antonius (1722 Sint-Niklaas)
                   De Cauwer Isabella (1728 Sint-Niklaas)
                   De Cauwer Josephus Bernardus (? - 1745 Sint-Niklaas)

Van Essche Livinus (SOSA : 806)
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : about 1643
    Death :
          Date : 19 September 1737 (94 years old)
          Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
    Note :
Bron: pers. van Freddy Rooms, geneanet b=freroo (Jan 2009, Armand Meert)
    UID : 747B2A61E9FFA34C909FDE5E20F7D72DD7BC
    Surname : Van Essche
          Given name : Livinus
    Family Informations :
          with Maes Joanna (807) (? - 1696) :
                UID : 46C3D2446CD85C48825AD5A2C4091BB5F7F9
                Marriage :
                      Date : 1 May 1681 (38 years old)
                      Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
                children :
                   Van Hessche Livinus (1685 Nieuwkerken-Waas - 1768 Nieuwkerken-Waas)
                   Van Essche Catharina (1686 Nieuwkerken-Waas - 1756 Nieuwkerken-Waas)
                   Van Hessche (Essche) Joanna Petronella (403) (1691 Nieuwkerken-Waas - 1761 Nieuwkerken-Waas)

Van Eupen Bo
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eupen Luc Bernard Philomenia Simonne
    Mother : Gils Johanna
    Siblings :
       Van Eupen Luc (?)
       Van Eupen Camille (?)
       Van Eupen Manon (?)
       Van Eupen Laura (?)
    UID : F5918E59F524D51180468D0E865DBD69D69B
    Surname : Van Eupen
          Given name : Bo

Van Eupen Camille
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eupen Luc Bernard Philomenia Simonne
    Mother : Gils Johanna
    Siblings :
       Van Eupen Luc (?)
       Van Eupen Laura (?)
       Van Eupen Bo (?)
       Van Eupen Manon (?)
    UID : F2918E59F524D51180468D0E865DBD69D36B
    Surname : Van Eupen
          Given name : Camille

Van Eupen Kristine Marie-Jeanne Joseph Marcel
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eupen Marcellus Josephus Cornelius (1923 - 1994)
    Mother : Dijck Simone (1927 - 2005)
    Siblings :
       Van Eupen Luc Bernard Philomenia Simonne (?)
    UID : 5C8F8E59F524D51180468D0E865DBD693BED
    Surname : Van Eupen
          Given name : Kristine Marie-Jeanne Joseph Marcel
    Family Informations :
          with Pettens Peter Monique Maria :
                UID : 5D8F8E59F524D51180468D0E865DBD693CFD
                child :
                   Pettens Koen Monique Luc (?)

Van Eupen Laura
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eupen Luc Bernard Philomenia Simonne
    Mother : Gils Johanna
    Siblings :
       Van Eupen Luc (?)
       Van Eupen Camille (?)
       Van Eupen Bo (?)
       Van Eupen Manon (?)
    UID : F3918E59F524D51180468D0E865DBD69D47B
    Surname : Van Eupen
          Given name : Laura

Van Eupen Luc Bernard Philomenia Simonne
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eupen Marcellus Josephus Cornelius (1923 - 1994)
    Mother : Dijck Simone (1927 - 2005)
    Siblings :
       Van Eupen Kristine Marie-Jeanne Joseph Marcel (?)
    UID : EC918E59F524D51180468D0E865DBD69CD0B
    Surname : Van Eupen
          Given name : Luc Bernard Philomenia Simonne
    Family Informations :
          with Gils Johanna :
                UID : ED918E59F524D51180468D0E865DBD69CE1B
                children :
                   Van Eupen Laura (?)
                   Van Eupen Bo (?)
                   Van Eupen Luc (?)
                   Van Eupen Manon (?)
                   Van Eupen Camille (?)

Van Eupen Luc
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eupen Luc Bernard Philomenia Simonne
    Mother : Gils Johanna
    Siblings :
       Van Eupen Bo (?)
       Van Eupen Camille (?)
       Van Eupen Manon (?)
       Van Eupen Laura (?)
    UID : 40928E59F524D51180468D0E865DBD69225A
    Surname : Van Eupen
          Given name : Luc

Van Eupen Manon
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eupen Luc Bernard Philomenia Simonne
    Mother : Gils Johanna
    Siblings :
       Van Eupen Luc (?)
       Van Eupen Camille (?)
       Van Eupen Bo (?)
       Van Eupen Laura (?)
    UID : F4918E59F524D51180468D0E865DBD69D58B
    Surname : Van Eupen
          Given name : Manon

Van Eupen Marcellus Josephus Cornelius
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 19 December 1923
          Place : Turnhout Antwerp Belgium
    Death :
          Date : 15 February 1994 (70 years old)
          Place : Blankenberge West Flanders Belgium
    Occupation : Optiker
    UID : 518F8E59F524D51180468D0E865DBD69303D
    Surname : Van Eupen
          Given name : Marcellus Josephus Cornelius
    Family Informations :
          with Dijck Simone (1927 - 2005) :
                UID : 528F8E59F524D51180468D0E865DBD69314D
                children :
                   Van Eupen Luc Bernard Philomenia Simonne (?)
                   Van Eupen Kristine Marie-Jeanne Joseph Marcel (?)

Van Eyck Albéric Emile
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eyck Henricus Desiderius (1834 - 1907)
    Mother : Meert Elisa Evelina Maria (1843)
    Siblings :
       Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus (1863 Sint-Niklaas - 1930 Sint-Niklaas)
       Van Eyck Hyppolite Gaeten (?)
       Van Eyck Hector Josephus Edgar Hubertus (?)
       Van Eyck Charles Joseph Marie (?)
    UID : 171C84FC2FF19149BB0D3180D413836DFDB7
    Source : S138
    Surname : Van Eyck
          Given name : Albéric Emile
    Family Informations :
          with Dubois Ida Jeanne (1868 - 1938) :
                UID : 4DBB9A8BCDA7794E947632188EC5B1511139
                Marriage :
                      Date : 1898
                children :
                   Van Eyck Henri Desires Augustin Elia (?)
                   Van Eyck Wilhemine Henriette (?)

Van Eyck Antoine
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Christophe
    Mother : Houdoy Nathalie
    Siblings :
       Van Eyck Guillaume (?)
       Van Eyck Juliette (?)
    UID : 49EBE067F5AC924DA830327073638842154C
    Surname : Van Eyck
          Given name : Antoine

Van Eyck Charles Joseph Marie
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Henricus Desiderius (1834 - 1907)
    Mother : Meert Elisa Evelina Maria (1843)
    Siblings :
       Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus (1863 Sint-Niklaas - 1930 Sint-Niklaas)
       Van Eyck Hyppolite Gaeten (?)
       Van Eyck Albéric Emile (?)
       Van Eyck Hector Josephus Edgar Hubertus (?)
    UID : 6225D71A0D2D7846B292935E568F492D00AA
    Source : S138
    Surname : Van Eyck
          Given name : Charles Joseph Marie

Van Eyck Christophe
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eyck Michel
    Mother : Lenoir Monique
    Siblings :
       Van Eyck Sophie (?)
       Van Eyck Sebastien (?)
    UID : 1F98FCBB9629654CBBEDE7895FB177BE3B2D
    Surname : Van Eyck
          Given name : Christophe
    Family Informations :
          with Houdoy Nathalie :
                UID : 6543E82EFC12E84A8FE7F7C4EFD0AC942E02
                children :
                   Van Eyck Guillaume (?)
                   Van Eyck Juliette (?)
                   Van Eyck Antoine (?)

Van Eyck Eulalia (Eulalie) Fidelia Joanna
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Van Eyck Josephus Godefridus (1813 - 1873) (Age in the birth of the child : 24 years old)
    Mother : de Block Josephina Pulina (1813 - 1872) (Age in the birth of the child : 24 years old)
    Siblings :
       Van Eyck Henricus Desiderius (1834 Sint-Niklaas - 1907)
    Birth :
          Date : 12 May 1838
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Death :
          Date : 1915 (77 years old)
          Place : London Greater London United Kingdom - Croydon
    Note :
Bron: Dirk Meert.
    UID : 214A2F2C8E5FB643A542022013E31E6B34A6
    Surname : Van Eyck
          Given name : Eulalia (Eulalie) Fidelia Joanna
    Family Informations :
          with Meert Petrus Maria Gislenus (1842 - 1928) :
                UID : F3CB3BDDCD958544B8972EE5880BBD46F990
                Marriage :
                      Date : 18 November 1865 (27 years old)
                      Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
                children :
                   Meert Paulus Egidius Maria Gislenus (1866 Sint-Niklaas - 1940 Gent; Gand)
                   Meert Josephus (1867 Sint-Niklaas - 1868 Sint-Niklaas)
                   Meert Josephus Carolus Gislenus Petrus (1869 Sint-Niklaas - Gent; Gand)
                   Meert Joanna Henrietta (1871 Sint-Niklaas - 1872 Sint-Niklaas)
                   Meert Joanna Emilia (1872 Sint-Niklaas - 1874 Sint-Niklaas)
                   Meert Raymondus (1875 Sint-Niklaas - 1877 Sint-Niklaas)
                   Meert Edmond Paulus Josephus Antonius (1879 Sint-Niklaas - 1961 Sint-Niklaas)
                   Meert Leo Maria Josef Gislenus Antonius (1880 Sint-Niklaas - 1963 Antwerpen)

Van Eyck Françoise
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eyck Oscar (1919 - 2006)
    Mother : Roques Ginette Jacqueline Andrea (1920 - 2008)
    Siblings :
       Van Eyck Michel (?)
       Van Eyck Jean Claude (?)
    UID : E8C737E62534E84BAA81E719A2A1CB7001B3
    Surname : Van Eyck
          Given name : Françoise
    Family Informations :
          with Peyrical Roland :
                UID : E82F832D1BAC4347932EF3C5B89E99D0509A
                child :
                   Peyrical Marie (?)

Van Eyck Guillaume
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Christophe
    Mother : Houdoy Nathalie
    Siblings :
       Van Eyck Antoine (?)
       Van Eyck Juliette (?)
    UID : C4E469DD02CEBC4C9D513D4ED6619E4B5F9E
    Surname : Van Eyck
          Given name : Guillaume

Van Eyck Hector Josephus Edgar Hubertus
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Henricus Desiderius (1834 - 1907)
    Mother : Meert Elisa Evelina Maria (1843)
    Siblings :
       Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus (1863 Sint-Niklaas - 1930 Sint-Niklaas)
       Van Eyck Hyppolite Gaeten (?)
       Van Eyck Albéric Emile (?)
       Van Eyck Charles Joseph Marie (?)
    UID : 3C4AEFCBCE766B4AACB41557708979F168B4
    Source : S138
    Surname : Van Eyck
          Given name : Hector Josephus Edgar Hubertus

Van Eyck Henri Desires Augustin Elia
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Albéric Emile
    Mother : Dubois Ida Jeanne (1868 - 1938)
    Siblings :
       Van Eyck Suzanne Henriete (?)
       Van Eyck Wilhemine Henriette (?)
       Van Eyck Lucile Augustine (?)
    UID : E56DC9CE40FDA14DBF40A01E0379350B8DFF
    Source : S154
    Surname : Van Eyck
          Given name : Henri Desires Augustin Elia

Van Eyck Henri
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus (1863 - 1930)
    Mother : Laforce Clementine (1868)
    Siblings :
       Van Eyck Marcel Honore Oscar Elisa (1894 Sint-Niklaas - 1920 Sint-Niklaas)
       Van Eyck Yolande (?)
    UID : E36622E75619C34B83B21BD067553C654C3D
    Surname : Van Eyck
          Given name : Henri

Van Eyck "Henri Désiré" Henricus Desiderius
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Van Eyck Josephus Godefridus (1813 - 1873) (Age in the birth of the child : 20 years old)
    Mother : de Block Josephina Pulina (1813 - 1872) (Age in the birth of the child : 20 years old)
    Siblings :
       Van Eyck Eulalia (Eulalie) Fidelia Joanna (1838 Sint-Niklaas - 1915 London)
    Birth :
          Date : 23 June 1834
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Death :
          Date : 29 November 1907 (73 years old)
    Occupation : bijzondere (1862)
    Note :
Source: Emmanuel Labrique, geneanet b=labrique1 (Jan 2009, Armand Meert).
    UID : D7A27DA46B8CCE4CADE3705DFB8B1516B9B3
    Surname : Van Eyck
          Given name : Henricus Desiderius
          Nickname : Henri Désiré
          AKA : Henricus Desiderius
    Family Informations :
          with Meert Elisa Evelina Maria (1843) :
                UID : 636728EF75C7CD4B98E3B77848171DF75267
                Marriage :
                      Date : 3 June 1862 (27 years old)
                      Place : Aalst; Alost East Flanders Belgium - Oost-Vlaanderen
                Note :
Ze gingen een huwelijkskontrakt aan op 02-06-1862, voor notarisFerdinandus Evit te Aalst.
                children :
                   Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus (1863 Sint-Niklaas - 1930 Sint-Niklaas)
                   Van Eyck Hector Josephus Edgar Hubertus (?)
                   Van Eyck Charles Joseph Marie (?)
                   Van Eyck Albéric Emile (?)
                   Van Eyck Hyppolite Gaeten (?)

Van Eyck Hyppolite Gaeten
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eyck Henricus Desiderius (1834 - 1907)
    Mother : Meert Elisa Evelina Maria (1843)
    Siblings :
       Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus (1863 Sint-Niklaas - 1930 Sint-Niklaas)
       Van Eyck Albéric Emile (?)
       Van Eyck Hector Josephus Edgar Hubertus (?)
       Van Eyck Charles Joseph Marie (?)
    UID : 38698A682CC3674EB1F8BBCF2F0C145912CE
    Source : S138
    Surname : Van Eyck
          Given name : Hyppolite Gaeten
    Family Informations :
          with Dubois Ida Jeanne (1868 - 1938) :
                UID : DD99A933AE8D734D8D9907A9017F43DEC4F9
                Marriage :
                      Date : 1896
                children :
                   Van Eyck Suzanne Henriete (?)
                   Van Eyck Lucile Augustine (?)

Van Eyck Jean Claude
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eyck Oscar (1919 - 2006)
    Mother : Roques Ginette Jacqueline Andrea (1920 - 2008)
    Siblings :
       Van Eyck Michel (?)
       Van Eyck Françoise (?)
    UID : 9083831283511F43861E3CFC9D5CAAF04D13
    Surname : Van Eyck
          Given name : Jean Claude
    Family Informations :
          with Petit Monique :
                UID : 281DC39510629945988BD92C5F8FB0893C5C
                child :
                   Van Eyck Lydie (?)

Van Eyck Josephus Godefridus
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 10 October 1813
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Death :
          Date : 9 March 1873 (59 years old)
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Source : S154
    Note :
Bron: ook bij Francis van RENTERGHEM, http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=fv6110 (Jul 2011, http://www.meert.de ).
    UID : AF66C597D416CF40905805F72A0C59E3C0CD
    Surname : Van Eyck
          Given name : Josephus Godefridus
    Family Informations :
          with de Block Josephina Pulina (1813 - 1872) :
                UID : 66B86FC36CE08B4CB90CA3F505DADDDD69DB
                Marriage :
                      Date : July 1833 (20 years old)
                      Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
                children :
                   Van Eyck Henricus Desiderius (1834 Sint-Niklaas - 1907)
                   Van Eyck Eulalia (Eulalie) Fidelia Joanna (1838 Sint-Niklaas - 1915 London)

Van Eyck Juliette
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Christophe
    Mother : Houdoy Nathalie
    Siblings :
       Van Eyck Antoine (?)
       Van Eyck Guillaume (?)
    UID : D3D06A343F888C4DA2A0D0541785A87C0774
    Surname : Van Eyck
          Given name : Juliette

Van Eyck Lucile Augustine
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Hyppolite Gaeten
    Mother : Dubois Ida Jeanne (1868 - 1938)
    Siblings :
       Van Eyck Henri Desires Augustin Elia (?)
       Van Eyck Suzanne Henriete (?)
       Van Eyck Wilhemine Henriette (?)
    UID : 75B464E48DFDEB4FA2E5914E52F3C58429C6
    Source : S154
    Surname : Van Eyck
          Given name : Lucile Augustine

Van Eyck Lydie
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Jean Claude
    Mother : Petit Monique
    UID : 44ADC8B6D4D0D7478068EB373C644286A3E9
    Surname : Van Eyck
          Given name : Lydie

Van Eyck Marcel Honore Oscar Elisa
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus (1863 - 1930) (Age in the birth of the child : 30 years old)
    Mother : Laforce Clementine (1868) (Age in the birth of the child : 25 years old)
    Siblings :
       Van Eyck Henri (?)
       Van Eyck Yolande (?)
    Birth :
          Date : 1 February 1894
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Death :
          Date : 24 July 1920 (26 years old)
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Source : S154
    UID : 32B70E664DA3144C81E57BBF39E4F471CFAD
    Surname : Van Eyck
          Given name : Marcel Honore Oscar Elisa
    Family Informations :
          with Guillou Marie Francoise (1897 - 1963) :
                UID : 811C330DF62D58428BD277B1E0D8C066FDA3
                Marriage :
                      Date : 7 December 1916 (22 years old)
                      Place : Paris Paris France
                child :
                   Van Eyck Oscar (1919 Paris - 2006 Rambouillet)

Van Eyck Michel
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eyck Oscar (1919 - 2006)
    Mother : Roques Ginette Jacqueline Andrea (1920 - 2008)
    Siblings :
       Van Eyck Jean Claude (?)
       Van Eyck Françoise (?)
    UID : 23CA03C72C927540A0A3C74BEF8DE78062BA
    Surname : Van Eyck
          Given name : Michel
    Family Informations :
          with Lenoir Monique :
                UID : AD8157E5F4905A44985E0C1212D95807EAC8
                children :
                   Van Eyck Sophie (?)
                   Van Eyck Sebastien (?)
                   Van Eyck Christophe (?)

Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Van Eyck Henricus Desiderius (1834 - 1907) (Age in the birth of the child : 29 years old)
    Mother : Meert Elisa Evelina Maria (1843) (Age in the birth of the child : 19 years old)
    Siblings :
       Van Eyck Charles Joseph Marie (?)
       Van Eyck Hyppolite Gaeten (?)
       Van Eyck Hector Josephus Edgar Hubertus (?)
       Van Eyck Albéric Emile (?)
    Birth :
          Date : 27 July 1863
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Death :
          Date : 24 June 1930 (66 years old)
          Place : Sint-Niklaas East Flanders Belgium
    Source : S154
    UID : DB91584D27B63C4E99609C501585CFA66C6B
    Surname : Van Eyck
          Given name : Oscar Josephus Gislenus Henricus
    Family Informations :
          with Laforce Clementine (1868) :
                UID : 3BE7EDA45BA2124B98883F515F86B4136924
                children :
                   Van Eyck Marcel Honore Oscar Elisa (1894 Sint-Niklaas - 1920 Sint-Niklaas)
                   Van Eyck Yolande (?)
                   Van Eyck Henri (?)

Van Eyck Oscar
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Van Eyck Marcel Honore Oscar Elisa (1894 - 1920) (Age in the birth of the child : 25 years old)
    Mother : Guillou Marie Francoise (1897 - 1963) (Age in the birth of the child : 22 years old)
    Birth :
          Date : 28 April 1919
          Place : Paris Paris France
    Death :
          Date : 26 February 2006 (86 years old)
          Place : Rambouillet Yvelines France
    Source : S154
    Note :
Décédé: hôpital de Rambouillet,.
    UID : 6793BC66A11C9A4FA2BB3D17140B4DAC8BD3
    Surname : Van Eyck
          Given name : Oscar
    Family Informations :
          with Roques Ginette Jacqueline Andrea (1920 - 2008) :
                UID : DA78E5E9920EE341B386E638D9FFD1DCC039
                Marriage :
                      Date : 21 April 1942 (22 years old)
                      Place : Betbezer-d'Armagnac Landes France
                children :
                   Van Eyck Jean Claude (?)
                   Van Eyck Françoise (?)
                   Van Eyck Michel (?)

Van Eyck Sebastien
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Michel
    Mother : Lenoir Monique
    Siblings :
       Van Eyck Christophe (?)
       Van Eyck Sophie (?)
    UID : 1177EEA0A66CCE4FADB926C4783A8029F052
    Surname : Van Eyck
          Given name : Sebastien

Van Eyck Sophie
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Van Eyck Michel
    Mother : Lenoir Monique
    Siblings :
       Van Eyck Christophe (?)
       Van Eyck Sebastien (?)
    UID : 68C358B13618F446BF0A6BE9CAC028F78244
    Surname : Van Eyck
          Given name : Sophie
    Family Informations :
          with Fortin Dominique :
                UID : 4EFCC0FD9FF2FF4C83D1D0A73B82F84FB21C
                child :
                   Fortin Emma (?)
          with Torregrossa Bruno :
                UID : D07113CAB0E7C6438FF31C7C89F24BED8BDD
                child :
                   Torregrossa Justine (?)

Van Eyck Suzanne Henriete
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Hyppolite Gaeten
    Mother : Dubois Ida Jeanne (1868 - 1938)
    Siblings :
       Van Eyck Henri Desires Augustin Elia (?)
       Van Eyck Lucile Augustine (?)
       Van Eyck Wilhemine Henriette (?)
    UID : AD21DE6C584DB545BCF8F8BABCD9E6D87086
    Source : S154
    Surname : Van Eyck
          Given name : Suzanne Henriete

Van Eyck Wilhemine Henriette
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Albéric Emile
    Mother : Dubois Ida Jeanne (1868 - 1938)
    Siblings :
       Van Eyck Suzanne Henriete (?)
       Van Eyck Henri Desires Augustin Elia (?)
       Van Eyck Lucile Augustine (?)
    UID : 88D09E0EACEE294EBF47A76A5A2ABDC12EB2
    Source : S154
    Surname : Van Eyck
          Given name : Wilhemine Henriette

Van Eyck Yolande
    Trees of Ancestry
    Father : Van Eyck Oscar Josephus Gislenus Henricus (1863 - 1930)
    Mother : Laforce Clementine (1868)
    Siblings :
       Van Eyck Marcel Honore Oscar Elisa (1894 Sint-Niklaas - 1920 Sint-Niklaas)
       Van Eyck Henri (?)
    UID : FB77C5333A26C8499EED20FC5F68EFBCF426
    Surname : Van Eyck
          Given name : Yolande

van Eyll Marie
    Descendancy tree
    UID : 367B12D081C55A46AF814EEE8BE44DA84931
    Surname : van Eyll
          Given name : Marie
    Family Informations :
          with Meert Henri :
                UID : 4A2686A6FF77754693A80EF29126F27E2F0B
                children :
                   Meert Pierre (?)
                   Meert Bernard (?)
                   Meert Antoine (?)
                   Meert Caroline (?)

Next page

Back to main page

These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39d, on 04/02/2017. You can download it here.