Previous page

Rotthier Karel Lodewijk
    Trees of Ancestry
    Father : Rotthier Joannes Adrianus (1780 - 1833) (Age in the birth of the child : 45 years old)
    Mother : Daelman Sophia (1790 - 1846) (Age in the birth of the child : 36 years old)
    Siblings :
       Daelman (onwettig) Fidelia (1811 Vrasene - 1882 Stekene)
       Rotthier Petrus Joannes (1818 Vrasene)
       Rotthier Virgenia (1820 Vrasene - 1891 Meerdonk)
       Rotthier Carolus Ludovicus (1821 Vrasene)
       Rotthier Petrus Bernardus (1822 Vrasene)
       Rotthier Natalia (1824 Vrasene)
       Rotthier Petrus Joannes (1825 Vrasene)
       Rotthier Petrus Domien (1829 Vrasene)
       Rotthier Theresia (1830 Vrasene)
       Rotthier Augustus (1831 Vrasene)
    Birth :
          Date : 20 August 1826
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
          Source : S58
    birth registration :
          Date : 21 August 1826
          Source : S58
    Note :
In 't jaar achttien honderd zes en twintig den eenentwintigsten augustus ten negen uren 's morgens voor ons Jan Baptiste Volckerick eerste assessor gemagtigden ambtenaar van den burgerstaat der gemeente van Vracene district van Sint Nikolaas provincie van oostvlaanderen is gekomen Johan Adriaen Rotthier achtendertig jaren geboren te Sint Nikolaas schaper woonend te Vracene op Meirdonk in de Turfbanken den welken ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslagt geboren gisteren ten tieen half uren des voormiddags van hem verklaarder en van Sophia Daelman alhier geboren zijne vrouw aan welk hij heeft verklaard te willen geven de voornamen van Karel Lodewijk de gezeide verklaring en vertoning gedaan ten bijwezen van Augustijn Braemoud vier en twintig jaren bediende en Kornelius Lateur oud drie en dertig jaren winkelier beide alhier woonende die dezen akt met ons na voorlezing hebben geteekend verklarende den vader niet te kunnen schrijven na voorlezing.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 5DC5E00ED7A45D4ABCB00E188F4ABC419AFC
    Surname : Rotthier
          Given name : Karel Lodewijk

Rotthier Natalia
    Trees of Ancestry
    Father : Rotthier Joannes Adrianus (1780 - 1833) (Age in the birth of the child : 43 years old)
    Mother : Daelman Sophia (1790 - 1846) (Age in the birth of the child : 33 years old)
    Siblings :
       Daelman (onwettig) Fidelia (1811 Vrasene - 1882 Stekene)
       Rotthier Petrus Joannes (1818 Vrasene)
       Rotthier Virgenia (1820 Vrasene - 1891 Meerdonk)
       Rotthier Carolus Ludovicus (1821 Vrasene)
       Rotthier Petrus Bernardus (1822 Vrasene)
       Rotthier Petrus Joannes (1825 Vrasene)
       Rotthier Karel Lodewijk (1826 Vrasene)
       Rotthier Petrus Domien (1829 Vrasene)
       Rotthier Theresia (1830 Vrasene)
       Rotthier Augustus (1831 Vrasene)
    Birth :
          Date : 19 July 1824
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
          Source : S56
    birth registration :
          Date : 19 July 1824
          Source : S56
    Note :
In het jaer achttienhonderd vier en twintig den negentienden der maend july ten vijf uren 's avonds voor ons Judocus Braem burgemeester officier van den burgelijken staet der gemeente Vracene distrikt van Sinte Nikolaas provincie oostvlaanderen is gekomen Joannes Adrianus Rotthier oud vijf en veertig jaren arbeyder gebooren tot Sinte Nikolaas woonende tot Meerdonk aen de Turfbanken den welken ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslagt gebooren op heden ten twee uren 's morgens van hem verklaarder en van Sophia Daelman alhier gebooren zijne vrouwe en waer aen hij heeft verklaert te willen geeven den voornaem van Natalia de gezeyde verclaering en vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd van Carolus Herckenrath oud drij enveertig jaeren herbergier en van Augustinus De Belie oud vier en vijftig jaren winkelier beyde inwoonders alhier en den vader heeft verclaert niet te konnen teekenen en de getuygen hebben met ons de tegenwoordige geboorte verclaring geteekent naerdat dezelve aan hun alle was voorgelezen.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 0048CC2FBEF62D48B326F6559D4812E970EF
    Surname : Rotthier
          Given name : Natalia

Rotthier Paesschier
    UID : 38F5D0789D61A143B907562AC3D8273F986F
    Note :
Bron: Harry Truyman http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~episkopi/ (Mar 2005, Armand Meert).
    Surname : Rotthier
          Given name : Paesschier
    Family Informations :
          with De Loose Anna (1607 - 1659) :
                UID : 64FE0684D8FF404C986AFF7DCDDEC459952B
                Marriage :
                      Date : 11 September 1629
                      Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas

Rotthier Paschasius
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : about 1577
          Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
    Death :
          Date : before 10 April 1631 (54 years old)
    Note :
Bron geboortedatum: Marcel van de Cnocke http://gw5.geneanet.org/vdcma?lang=nl (Jan 2013, http://www.meert.de )
    UID : F44393049FBBDF49A1D8AA8DFBCE53DAF6B2
    Surname : Rotthier
          Given name : Paschasius
    Family Informations :
          with Truymans Elisabeth (1587) :
                UID : B85E7864733A1743B343112788950B87D6DB
                Marriage :
                      Date : 4 July 1608 (31 years old)
                      Place : Haasdonk East Flanders Belgium - Beveren
                Note :
Bron huwelijk: Marcel van de Cnocke http://gw5.geneanet.org/vdcma?lang=nl (Jan 2013, http://www.meert.de
                child :
                   Rotthier Amalberga (1608 Nieuwkerken-Waas - 1643)

Rotthier Petrus Bernardus
    Trees of Ancestry
    Father : Rotthier Joannes Adrianus (1780 - 1833) (Age in the birth of the child : 41 years old)
    Mother : Daelman Sophia (1790 - 1846) (Age in the birth of the child : 31 years old)
    Siblings :
       Daelman (onwettig) Fidelia (1811 Vrasene - 1882 Stekene)
       Rotthier Petrus Joannes (1818 Vrasene)
       Rotthier Virgenia (1820 Vrasene - 1891 Meerdonk)
       Rotthier Carolus Ludovicus (1821 Vrasene)
       Rotthier Natalia (1824 Vrasene)
       Rotthier Petrus Joannes (1825 Vrasene)
       Rotthier Karel Lodewijk (1826 Vrasene)
       Rotthier Petrus Domien (1829 Vrasene)
       Rotthier Theresia (1830 Vrasene)
       Rotthier Augustus (1831 Vrasene)
    Birth :
          Date : 28 February 1822
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
          Source : S55
    birth registration :
          Date : 1 March 1822
          Source : S55
    Note :
't jaer duysend achthonderd tweeentwintig den eersten meert ten vier uren 's avonds voor ons Judocus Braem burgemeester officier van den burgelijken staet der gemeente van Vracene canton van Sinte Gillis provincie van oostvlaanderen is gekomen Joannes Adriaen Rotthier oud drij en veertig jaeren arbeyder gebooren tot Sinte Nikolaas en woonende tot Meerdonk Turfbanken den welken ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslagt gebooren gisteren ten acht uren 's avonds van hem declaranten van Sophia Daelman alhier gebooren zijne vrouwe en aen het welk hij heeft verklaert te willen geven de voornaemen van Petrus Bernardus de gezeyde declaratie en presentatie gedaen in de tegenwoordigheyd van Antoine Joly oud zeven en veertig jaerenveldwachter tot Meerdonk en van Charles Herckenrath oud twee en veertig jaeren schoolmeester tot Vracene en heeft den vader verklaert niet te konnen teekenen en de getuygen hebben geteekend met ons den tegenwoordigen act van geboorte naer voorlezingvan denzelven.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 602E8F71FAB9A84B81F04210592F38510845
    Surname : Rotthier
          Given name : Petrus Bernardus

Rotthier Petrus Domien
    Trees of Ancestry
    Father : Rotthier Joannes Adrianus (1780 - 1833) (Age in the birth of the child : 48 years old)
    Mother : Daelman Sophia (1790 - 1846) (Age in the birth of the child : 38 years old)
    Siblings :
       Daelman (onwettig) Fidelia (1811 Vrasene - 1882 Stekene)
       Rotthier Petrus Joannes (1818 Vrasene)
       Rotthier Virgenia (1820 Vrasene - 1891 Meerdonk)
       Rotthier Carolus Ludovicus (1821 Vrasene)
       Rotthier Petrus Bernardus (1822 Vrasene)
       Rotthier Natalia (1824 Vrasene)
       Rotthier Petrus Joannes (1825 Vrasene)
       Rotthier Karel Lodewijk (1826 Vrasene)
       Rotthier Theresia (1830 Vrasene)
       Rotthier Augustus (1831 Vrasene)
    Birth :
          Date : 1 March 1829
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
          Source : S59
    birth registration :
          Date : 2 March 1829
          Source : S59
    Note :
In 't jaar achttienhonderd negen en twintig den tweeden maart tien uren des voormiddags voor ons Petrus jakobus Braem, burgemeester ambtenaar van den burgerstand der gemeente van Vracene distrikt van Sint Nikolaas provincie van oostvlaanderenis gekomen Francisca Cappaerts oud zestig jaren werkster wonende te Vracene dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslagt geboren gisteren ten vijf uren 's morgens van Johan Adriaen Rotthier geboren te Sint Nikolaas schaper wonende te Vracene op Meirdonk Turfbanken en van Sofia Daelman zijne vrouw alhier geboren aan welke zij heeft verklaard te willen geven de voornamen van Peter Domin de gezeide verklaring en vertoning gedaan ten bijwezen van Domin Apers oud zes en dertig jaren sekretaris en Augustijn Andreas De Belie oud zeven en vijftig jaren winkelier beide wonende te Vracene die deze akt met ons na voorlezing hebben geteekend verklarende de komparant niet te kunnen schrijven.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 53E6BD287739EF40AEEDDE30E7CF81F8D5B7
    Surname : Rotthier
          Given name : Petrus Domien

Rotthier Petrus Joannes
    Trees of Ancestry
    Father : Rotthier Joannes Adrianus (1780 - 1833) (Age in the birth of the child : 44 years old)
    Mother : Daelman Sophia (1790 - 1846) (Age in the birth of the child : 34 years old)
    Siblings :
       Daelman (onwettig) Fidelia (1811 Vrasene - 1882 Stekene)
       Rotthier Petrus Joannes (1818 Vrasene)
       Rotthier Virgenia (1820 Vrasene - 1891 Meerdonk)
       Rotthier Carolus Ludovicus (1821 Vrasene)
       Rotthier Petrus Bernardus (1822 Vrasene)
       Rotthier Natalia (1824 Vrasene)
       Rotthier Karel Lodewijk (1826 Vrasene)
       Rotthier Petrus Domien (1829 Vrasene)
       Rotthier Theresia (1830 Vrasene)
       Rotthier Augustus (1831 Vrasene)
    Birth :
          Date : 24 July 1825
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
          Source : S57
    birth registration :
          Date : 25 July 1825
          Source : S57
    Note :
In het jaar achttien honderd vijf en twintig den vijfentwintigsten der maand july ten drij uren nanoen voor ons Judocus Braem burgemeester officier van den burgelijken staet der gemeente Vracene distrikt van Sint Nikolaas provincie oosvlaanderen is gekomen Joannes Adrianus Rotthier oud acht en veertig jaren geboren tot Sint Nikolaes arbeyder woonende tot Meirdonk aan de Turfbanken den welken ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslagt gebooren op gisteren ten negen ueren voormiddag van hem verklaarder en van Sophia Daelman alhier gebooren zijne vrouwe en waar aan hij heeft verklaard te willen geeven de voornamen van Petrus Joannes de gezeyde verklaring en vertooning gedaan in tegenwoordigheyd van Carolus Kerckenrath oud vijfen veertig jaeren herbergier en van Cornelius Lateur oud twee en dertig jaren veldwachter beyde woonend alhier en heeft den vader verklaerd niet te kunnen teekenen en de getuygen hebben met ons deze akt van geboorte naer voorlezing geteekend.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 097B887A3D953F41A9EEDFDD8B85A29E7B5B
    Surname : Rotthier
          Given name : Petrus Joannes

Rotthier Petrus Joannes
    Trees of Ancestry
    Father : Rotthier Joannes Adrianus (1780 - 1833) (Age in the birth of the child : 37 years old)
    Mother : Daelman Sophia (1790 - 1846) (Age in the birth of the child : 28 years old)
    Siblings :
       Daelman (onwettig) Fidelia (1811 Vrasene - 1882 Stekene)
       Rotthier Virgenia (1820 Vrasene - 1891 Meerdonk)
       Rotthier Carolus Ludovicus (1821 Vrasene)
       Rotthier Petrus Bernardus (1822 Vrasene)
       Rotthier Natalia (1824 Vrasene)
       Rotthier Petrus Joannes (1825 Vrasene)
       Rotthier Karel Lodewijk (1826 Vrasene)
       Rotthier Petrus Domien (1829 Vrasene)
       Rotthier Theresia (1830 Vrasene)
       Rotthier Augustus (1831 Vrasene)
    Birth :
          Date : 31 August 1818
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
          Source : S53
    birth registration :
          Date : 1 September 1818
          Source : S53
    Note :
'T jaer duysend achttien honderd achttien den eersten september ten vier uren namiddag voor ons Judocus Braem meyer officier van den Civilen staet der commune van Vracene canton van Sinte gillis provintie van oostvlaanderen is gecompareert Joannes Adrianus Rotthier oud veertig jaren gebooren tot Sint Nikolaas arbeyder woonende tot Meirdonk in de ..., den welken ons heeft vertoond een kind van het mennelijk geslagt gebooren den eenendertigsten augustij om ses uren 's avonds van hem declarant en van Sophia Daelman geboren tot Vracene zijne vrouwe an aan hetwelk hij heeft verclaert te willen geeven de voornaemen van Petrus Joannes de gezeyde declaratie en presentatie gedaen in de tegenwoordigheyd van Joseph Francis Peeters oud sesendertig jaeren adjoint meyer en van Antoine Joly oud drij en dertig jaeren veldwachter beyde inwoonders tot Meerdonk en heeft den vader verklaert niet te kunnen teekenen en de getuygen hebben geteekend met ons deze tegenwoordigen act van geboorte naer dat hun is gedaen lezing van den zelven.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 0401FF75FDA4884EAA45D105995887507D24
    Surname : Rotthier
          Given name : Petrus Joannes

Rotthier Seraphinus
    Descendancy tree
    UID : 4E87D2D54D1B6847ACA80D786F9588534BE6
    Note :
Bron: Zeeuws Archief ISIS, huwelijksakte #1 van 10 jan 1890 van zoon Charles Louis Rotthier met Philomena van Goethem (Feb 2002, Armand Meert).
    Occupation : Landman
    Surname : Rotthier
          Given name : Seraphinus
    Family Informations :
          with Verhulst Felicita :
                UID : EACD4B8C4EBC0E4A87D971FE286D17EA557D
                child :
                   Rotthier Charles Louis (1854 Moerbeke-Waas)

Rotthier Theresia
    Trees of Ancestry
    Father : Rotthier Joannes Adrianus (1780 - 1833) (Age in the birth of the child : 49 years old)
    Mother : Daelman Sophia (1790 - 1846) (Age in the birth of the child : 39 years old)
    Siblings :
       Daelman (onwettig) Fidelia (1811 Vrasene - 1882 Stekene)
       Rotthier Petrus Joannes (1818 Vrasene)
       Rotthier Virgenia (1820 Vrasene - 1891 Meerdonk)
       Rotthier Carolus Ludovicus (1821 Vrasene)
       Rotthier Petrus Bernardus (1822 Vrasene)
       Rotthier Natalia (1824 Vrasene)
       Rotthier Petrus Joannes (1825 Vrasene)
       Rotthier Karel Lodewijk (1826 Vrasene)
       Rotthier Petrus Domien (1829 Vrasene)
       Rotthier Augustus (1831 Vrasene)
    Birth :
          Date : 30 July 1830
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
          Source : S60
    birth registration :
          Date : 31 July 1830
          Source : S60
    Note :
In 't jaar achttien honderd dertig een en dertigsten july ten zes uren des namiddags voor ons Petrus Jakobus Braem burgemeester ambtenaar van den burger stand der gemeente van Vracene distrikt van Sinte Nikolaas provincie van oostvlaanderen is gekomen Johan Adriaen Rotthier oud vijftig jaren geboren tot Sint Nikolaas schaper te Vracene op Meerdonk Turfbanken wonende den welke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslagt geboren gisteren ten drie uren des morgens van hem vertoonder en van Sophia Daelman zijne vrouwe geboren alhier aan 't welk hij heeft verklaard te geven den voornaam van Theresia de gezeyde verklaring en vertoning gedaan ten bijwezen van Domin Apers oud acht en dertig jaren sekretaris en Augustijn Andries De Belie oud acht en vijftig jaren winkelier beide te Vracene wonende die dezen akt met ons hebben geteekend verklarende de komparant niet te kunnen schrijven na gedaene voorlezing van den zelven.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 77A8AE04992CA348AB7192BA0898D8C122CC
    Surname : Rotthier
          Given name : Theresia

Rotthier Victor
    Descendancy tree
    UID : 04F7FACBA563844684397DE228FE1CEDDD15
    Surname : Rotthier
          Given name : Victor
    Family Informations :
          with Rombout Theresia Jacoba :
                UID : 214F17D7648B144D88DEA1AEF507D9679F84
                child :
                   Rotthier Anna Catharina (1816 Sint Jansteen - 1877)

Rotthier Virgenia
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Rotthier Joannes Adrianus (1780 - 1833) (Age in the birth of the child : 39 years old)
    Mother : Daelman Sophia (1790 - 1846) (Age in the birth of the child : 29 years old)
    Siblings :
       Daelman (onwettig) Fidelia (1811 Vrasene - 1882 Stekene)
       Rotthier Petrus Joannes (1818 Vrasene)
       Rotthier Carolus Ludovicus (1821 Vrasene)
       Rotthier Petrus Bernardus (1822 Vrasene)
       Rotthier Natalia (1824 Vrasene)
       Rotthier Petrus Joannes (1825 Vrasene)
       Rotthier Karel Lodewijk (1826 Vrasene)
       Rotthier Petrus Domien (1829 Vrasene)
       Rotthier Theresia (1830 Vrasene)
       Rotthier Augustus (1831 Vrasene)
    Birth :
          Date : 4 January 1820
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
          Source : S51
    birth registration :
          Date : 5 January 1820
          Source : S51
    Death :
          Date : 26 April 1891 (71 years old)
          Place : Meerdonk East Flanders Belgium - Sint-Gillis-Waas
          Source : S52
    Note :
't Jaer duysend acht honderd twintig, den vijfden januari ten twee uren namiddag voor ons Judocus Braem Borgemeester officier van den civilen staet der commune van Vracene canton van Sint Gillis provincie van oost Vlaenderen is gecompareert Joannes Adrianus Rotthier oud eenenveertig jaeren arbeyder gebooren tot Sinte Nicolaes, woonende tot Meerdonk, aen de Turfbanken den welken ons heeft vertoond een kink van het vrouwe geslacht gebooren gisteren ten thien uren voormiddag van hem declarant en van Sophia Daelman gebooren tot Vracene zijn vrouw aan het welk hij heeft verklaert te willen geven den voornaam van Virginie, de gezeyde declaratie en presentatie gedaen in de tegenwoordigheyd van Antoine Joly oud vijfenveertig jaeren, veldwachter tot Meerdonk en van Charles Herkenrath oud negenendertig jaeren schoolmeester tot Vracene en heeft den vader verclaert niet te konnen teekenen en de getuygen hebben geteekent met ons den tegenwoordigen act van geboorte naer dat den zelven hun isvoren gelezen.
Bron: F. Rooms, geneanet b=freroo (Apr 2009, Armand Meert).
    UID : 618DBDD29ECFFF488C08FD429B0E49B3A9C9
    Reference : 23
    Surname : Rotthier
          Given name : Virgenia
    Family Informations :
          with Megroedt Sebastianus (1797 - 1876) :
                UID : 0C14C89B56C6F14C8F63C56A6B206101EA07
                Marriage :
                      Date : 21 October 1840 (20 years old)
                      Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
                      Source : S87
                Note :
In 't jaer achttien honderdveertig den eenentwintigsten october ten tien ueren voormiddag voor ons Petrus Jacobus Braem Burgemeester ambtenaar van den burgerstaet der gemeente van Vracene arrondissement administratif van Sint Nicolaes provincie van Oostvlaenderen, zijn gekomen, Sebastiaen Mingeroet oud veertig jaeren geboren te Kemseke den derden july zeventienhonderd zevenennegentig arbeyder woonende te Vracene meerderjarigen zoon van Judocus Mingeroet overleden te Vracene den eersten november achttienhonderd negenendertig en van Joanna Carolina Martens spiner.. woonende te Vracene alhier tegenwoordig en toestemmende, weduwnaar van Anna Catharina Verhoeven, te Vracene overleden den elfsten september achttienhonderd achtendertig en Virginia Rotthier oud twintig jaren geboren te Vracene den vijfden january achttienhonderd twintig dagloonster aldaer woonende minderjarige dogter van Jan Adriaen Rotthier overleden te Vracene den vijfden augusty achttien honderd dryendertig en van Sophia Daelman arbeydster woonende te Vracene, alhier tegenwoordig en toestemmende, welke comparanten ons hebben aanzocht voors te gaeb tot de voltrekking van het huwelijk onder hen beraamt en waervan de afkondigingen reeds zijn gedaen geweest ingevolge de wet, voor het wethuys van Vracene, teweten de eerste den elfden en de tweeden den achttienden dezer lopende maand telkens zondag ten elf ueren voormiddag en geen tegenzeg tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde regt doende op hun verzoek hebben wij nadien voorgelezen te hebben alle de stukken hierboven gemeld alsmede het zesde Capittel van den titel rakende het huwelijk van den burgerwetboek en den bruydegom en de bruyd gevraagd of zij elkander verstaen te nemen voor man en vrouw alkvan hun beurtelings geantwoord hebbende dat ja, wij verklaren uyt den naem van de wet dat Sebastiaen Mingeroet en Virginia Rotthier door den huwelijksband verenigd zijn, van alle welke wij hebben opgesteld dezen akt ten bijwezen van Pieter Josephus Van Gijsel oud zevenenvijftig jaren, Francies van Gijsel oud zesenvijftig jaren, Modeste De Jonghe oud veertig jaren en Jacobus van Butsel oud vijfendertig jaren alle vier schoenmaeckers woonende te Vracene die dezen akt met ons hebben geteekend, verklarende de beyde comparanten en hunne moeder niet te kunnen schrijven nadien er hun de voorlezing van was gedaen.
                children :
                   Megroedt Aloysius (1841 Vrasene)
                   Megroedt Carolus Ludovicus (1843 Vrasene)
                   Megroedt Leonardus (1845 Meerdonk)
                   Megroedt Scholastica (1848 Meerdonk)
                   Megroedt Dephina (1851 Meerdonk - 1907 Sint-Niklaas)
                   Megroedt Petrus (1854 Meerdonk)
                   Megroedt Francies (1858 Meerdonk)

Rottier Bernard Petrus
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Rottier Petrus (1617 - 1678) (Age in the birth of the child : 42 years old)
    Mother : De Loose Elisabeth (1623 - 1681) (Age in the birth of the child : 36 years old)
    Birth :
          Date : 13 August 1659
          Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
    Death :
          Date : 15 September 1723 (64 years old)
          Place : Meerdonk East Flanders Belgium - Sint-Gillis-Waas
    Note :
Bron: http://de.geneanet.org/profil/genepost/Jan-Post en met geboortedatum bij
http://de.geneanet.org/profil/paulbaris/Paul-Baris (Jun 2014, http://www.meert.de )
    UID : 3E21A1970908D4448BF56C96A6ACD270D6E9
    Surname : Rottier
          Given name : Bernard Petrus
    Family Informations :
          with Hageman Maria (1664 - 1724) :
                UID : B8DBDB39574F9B40AC24FA77166DF8B094C5
                Marriage :
                      Date : 24 August 1687 (28 years old)
                      Place : Kieldrecht East Flanders Belgium - Beveren
                child :
                   Rottier Gillis Bernard (1698 Vrasene)

Rottier Gillis Bernard
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Rottier Bernard Petrus (1659 - 1723) (Age in the birth of the child : 39 years old)
    Mother : Hageman Maria (1664 - 1724) (Age in the birth of the child : 34 years old)
    Birth :
          Date : 2 September 1698
          Place : Vrasene East Flanders Belgium - Beveren
    Note :
Bron: http://de.geneanet.org/profil/genepost/Jan-Post en met geboortedatum http://de.geneanet.org/profil/rijerkerk/Cock-Rijerkerkhttp://de.geneanet/www.meert.de" target="_blank">http://de.geneanet/www.meert.de
    UID : D254F39E911A1B479067A751C0B13E73D5A5
    Surname : Rottier
          Given name : Gillis Bernard
    Family Informations :
          with Baert Maria Judoca (1718 - 1742) :
                UID : BC81D6ED13B4E1488BA400B3CDFA71404A95
                Marriage :
                      Date : 23 May 1736 (37 years old)
                      Place : Hulst Zeeland Netherlands
                child :
                   Rottier Petrus Gillis (1739 Hontenisse)

Rottier Johannes Franciscus Pieters
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Rottier Petrus Gillis (1739) (Age in the birth of the child : 29 years old)
    Mother : Maes Petronella Francisca Ghislaine (1744) (Age in the birth of the child : 25 years old)
    Birth :
          Date : 28 August 1769
          Place : Graauw Zeeland Netherlands - Hulst
    Death :
          Date : 1 April 1843 (73 years old)
          Place : Hontenisse Zeeland Netherlands
    Note :
Bron: http://de.geneanet.org/profil/rijerkerk/Cock-Rijerkerk en verdere nakomelingen bij http://de.geneanet.org/profil/lreyns/Lucien-Reyns (Jun 2014, http://www.meert.de )
    UID : C94E0453892EF24CA0A0A41DD7038A420A9B
    Surname : Rottier
          Given name : Johannes Franciscus Pieters

Rottier Leon Aloysius
    UID : 72D0EB46901C0947B80B51E2870E473374E9
    Note :
Bron: pers. van "privacy wm". (Jul 2015, http://www.meert.de )
    Surname : Rottier
          Given name : Leon Aloysius
    Family Informations :
          with van Goethem Maria Seraphina (1866 - 1924) :
                UID : 76D66744307D7F44B3D0561FD2B3C847F318

Rottier "Pieter" Petrus Gillis
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Rottier Gillis Bernard (1698) (Age in the birth of the child : 41 years old)
    Mother : Baert Maria Judoca (1718 - 1742) (Age in the birth of the child : 21 years old)
    Birth :
          Date : 8 October 1739
          Place : Hontenisse Zeeland Netherlands
    Note :
Bron: http://de.geneanet.org/profil/rijerkerk/Cock-Rijerkerk (Jun 2014, http://www.meert.de )
    UID : 2DA1C216C4BE134E9C7E649D22E9D5880CFF
    Surname : Rottier
          Given name : Petrus Gillis
          Nickname : Pieter
    Family Informations :
          with Maes Petronella Francisca Ghislaine (1744) :
                UID : 8C0416D12C78124688BC31C30ABC2151E377
                Marriage :
                      Date : 4 December 1768 (29 years old)
                      Place : Hulst Zeeland Netherlands
                child :
                   Rottier Johannes Franciscus Pieters (1769 Graauw - 1843 Hontenisse)

Rottier Petrus
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 15 January 1617
          Place : Nieuwkerken-Waas East Flanders Belgium - Sint-Niklaas
    Death :
          Date : 18 August 1678 (61 years old)
    Note :
Bron: Lucien Reyns http://gw2.geneanet.org/lreyns?lang=de;pz=mathias;nz=reyn;ocz=0p=petrus;n=rottier
    UID : 9CBBA868A3ADCF44B460823F90E23FF9499E
    Surname : Rottier
          Given name : Petrus
    Family Informations :
          with De Loose Elisabeth (1623 - 1681) :
                UID : 97B57AADFFB65A4A989374356955F01E6C8B
                Marriage :
                      Date : 7 June 1642 (25 years old)
                child :
                   Rottier Bernard Petrus (1659 Nieuwkerken-Waas - 1723 Meerdonk)

Rouzeré Cyriel
    Timeline
    Birth :
          Date : 28 February 1880
          Place : Reningelst West Flanders Belgium - Poperinge
    Death :
          Date : 18 July 1943 (63 years old)
          Place : Ieper West Flanders Belgium
    Note :
Bron: per e-mail mij toegestuurd van Franz Hoet f_hoet@hotmail.com
(Mar 2016, http://www.meert.de )
    UID : 515F67ECE1785240AC8E5A7E71A742156F8D
    Surname : Rouzeré
          Given name : Cyriel
    Family Informations :
          with Notredame Emma Maria (1884 - 1954) :
                UID : D119B6AB465F0846BFFE8B7D79484ACBD905
                Marriage :
                      Date : 9 June 1914 (34 years old)
                      Place : Ieper West Flanders Belgium
                Note :
Bron: per e-mail mij toegestuurd van Franz Hoet f_hoet@hotmail.com
(Mar 2016, http://www.meert.de )

Rowlands Jonathan
    Trees of Ancestry
    Father : Rowlands Norman (Yam)
    Mother : Mocroft Angela
    UID : 9D3A9848B6302449A17F64927EAF042374A2
    Surname : Rowlands
          Given name : Jonathan

Rowlands Norman (Yam)
    Descendancy tree
    UID : 9B48152607D0B54FA47D3E0B60BC382FE6A2
    Surname : Rowlands
          Given name : Norman (Yam)
    Family Informations :
          with Mocroft Angela :
                UID : 5629E2A165938D46ACAE41CA1C343EEBAB62
                child :
                   Rowlands Jonathan (?)

Rubben Seraphina Theresia
    Descendancy tree
    Death :
          Date : 20 October 1869
          Place : Nieuwpoort West Flanders Belgium - Ramskapelle
    UID : 282014DBB5F0B3449ABEDAA54C2B7553E90A
    Surname : Rubben
          Given name : Seraphina Theresia
    Family Informations :
          with Vandenbroucke Joannes (? - 1867) :
                UID : 3AD3EBF6A0BD3046A0AAB7BEC980B7C343C5
                child :
                   Vandenbroucke Joannes Baptiste (1844 Nieuwpoort - 1922 Brugge)

Rudant Christophe
    Trees of Ancestry
    Father : Rudant Joël Yvon
    Mother : Montay Muriel Marie-Louise Julie
    Siblings :
       Millleville Guillaume (?)
       Rudant Delphine (?)
       Millleville Sabrina (?)
    UID : 29DEDEBCA17D784886FA66A9EE7BE2EF48F8
    Surname : Rudant
          Given name : Christophe

Rudant Delphine
    Trees of Ancestry
    Father : Rudant Joël Yvon
    Mother : Montay Muriel Marie-Louise Julie
    Siblings :
       Millleville Guillaume (?)
       Rudant Christophe (?)
       Millleville Sabrina (?)
    UID : 798650B357169146B0E570DCCAB350D2C669
    Surname : Rudant
          Given name : Delphine

Rudant Joël Yvon
    Descendancy tree
    UID : 72D9E3CC664FEE46AED3974682128DE749E8
    Surname : Rudant
          Given name : Joël Yvon
    Family Informations :
          with Montay Muriel Marie-Louise Julie :
                UID : A9B5A758447B69409F1FBEE4D38A91B1C40E
                children :
                   Rudant Christophe (?)
                   Rudant Delphine (?)

Ruffelaere Jules Louis
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 11 March 1886
          Place : Marcq-en-Baroeul Nord France
    Death :
          Date : 2 January 1969 (82 years old)
          Place : Lille Nord France - Rijsel
    Source : S148
    UID : 722711FD2E4B94429A1D5B07548F05675EF9
    Surname : Ruffelaere
          Given name : Jules Louis
    Family Informations :
          with Lembrez Agnès Louise Joseph (1895) :
                UID : AC46E722C4680740B303A3EDE578A7E39BB1
                Marriage :
                      Date : 16 October 1920 (34 years old)
                      Place : Madeleine (La) Nord France
                child :
                   Ruffelaere Marcelle Jeanne Mauricia (?)

Ruffelaere Marcelle Jeanne Mauricia
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Ruffelaere Jules Louis (1886 - 1969)
    Mother : Lembrez Agnès Louise Joseph (1895)
    UID : 2D11446702085B45900CFE0F0F0BE13E759D
    Surname : Ruffelaere
          Given name : Marcelle Jeanne Mauricia
    Family Informations :
          with Deknuydt François Henri :
                UID : 7F4BF709FBE2E44682532BE455162EE12FC2
                child :
                   Deknuydt Francis Camille Marcel (?)

Rulens Elisabeth (SOSA : 455)
    Descendancy tree
    UID : 13046F379AB1D5118044B6089F02B63B0278
    Surname : Rulens
          Given name : Elisabeth
    Family Informations :
          with Van Dijck Jan (454) :
                UID : 11046F379AB1D5118044B6089F02B63B0058
                child :
                   Van Dijck Elisabeth (227) (1694 - 1774 Hever)

Runge Theresia
    Descendancy tree
    Death :
          Date : before 1882
    Note :
Vertorben bei Heirat Tochter Anna Johanna im Jan 1882 (Mar 2013, Armand Meert)
    UID : 20A03D8221C43C4AB7271C9D66EEFF41155D
    Surname : Runge
          Given name : Theresia
    Family Informations :
          with Ludwig Anton Paul (? - 1888) :
                UID : 4A6D3AA7855DFE40891215F51716F8E0628C
                child :
                   Ludwig Joseph Paul (1859 Neuhof (Kr. Münsterberg); Nowy Dwór (gmina Ziebice; pow. zabkowicki) - 1913 Neuhof (Kr. Münsterberg); Nowy Dwór (gmina Ziebice; pow. zabkowicki))

Ruyssinck Isabella
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 1 October 1852
          Place : Aalst; Alost East Flanders Belgium - Oost-Vlaanderen
    Occupation : kantwerkster (1870-1872)
    UID : F843A6129F49E24B931BCA19FCE9C589CCC5
    Surname : Ruyssinck
          Given name : Isabella
    Family Informations :
          with Meert Franciscus (1847) :
                UID : 0735E99765955F469C2C7549A8FF85D0DDF9
                Marriage :
                      Date : 14 September 1870 (17 years old)
                      Place : Aalst; Alost East Flanders Belgium - Oost-Vlaanderen
                children :
                   Meert Alexander (1870 Aalst; Alost)
                   Meert Petrus (1872 Aalst; Alost)

Ryan John Anthony
    UID : 6F013D1F3660D611A268F00B4621F712BEBF
    Surname : Ryan
          Given name : John Anthony
    Family Informations :
          with Devlamynck Joanna :
                UID : 6E013D1F3660D611A268F00B4621F712BDAF

Ryckaert Catharina (SOSA : 197)
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Ryckaert Michael (394)
    Mother : Adriaenssens Jacoba (395) (1678 - 1756) (Age in the birth of the child : 33 years old)
    Birth :
          Date : 3 November 1711
          Place : De Klinge East Flanders Belgium - Sint-Gillis-Waas
    Death :
          Date : 3 August 1749 (37 years old)
          Place : De Klinge East Flanders Belgium - Sint-Gillis-Waas
    UID : 4ABFD7F92E8AAD47AD290D4449B756C9CB76
    Surname : Ryckaert
          Given name : Catharina
    Family Informations :
          with Wauters Joannes Petrus (196) (1716 - 1784) :
                UID : BBB0970C7FE7104E9BB83299151D547AF0F3
                Marriage :
                      Date : 14 January 1738 (26 years old)
                      Place : De Klinge East Flanders Belgium - Sint-Gillis-Waas
                child :
                   Wauters Pieter Johannes (98) (1740 De Klinge - 1814 Hulst)

Ryckaert Michael (SOSA : 394)
    Descendancy tree     Timeline
    Death :
          Place : De Klinge East Flanders Belgium - Sint-Gillis-Waas
    UID : 09EB72C8C941CC4D860A143FDDC3D8B965EC
    Surname : Ryckaert
          Given name : Michael
    Family Informations :
          with Adriaenssens Jacoba (395) (1678 - 1756) :
                UID : 1529797BB1ADF64390C60260C0861B422426
                Marriage :
                      Date : 13 June 1706
                      Place : De Klinge East Flanders Belgium - Sint-Gillis-Waas
                child :
                   Ryckaert Catharina (197) (1711 De Klinge - 1749 De Klinge)

Rymenants Maria Catharina Ludovica
    Descendancy tree
    UID : 14FA27B01F409541B031F4DA73E8FB3F5ED1
    Surname : Rymenants
          Given name : Maria Catharina Ludovica
    Family Informations :
          with Danckers Jacobus Carolus :
                UID : 1B7589F3EB2F194F93BA6A506131A02CF367
                child :
                   Danckers Zoé Maria Alphonsina (1929 Langdorp - 1997)

Rysen Jacobus
    Timeline
    Birth :
          Date : about 1592
          Place : Hondschoote Nord France
    Note :
Bron aansluiting huwelijk met Catharina Verpoort: http://www.geneanet.org/profil/catteau/Aurore-Catteau?lang=fr
Parenteel (10 generaties) bij Aurore Catteau.
Bron: persoonlijke online-opzoekingen door A. Meert bij http://search.arch.be/
Jacobus Ryssen is peter bij Joannes Teernynck (*1639 Leisele), Anna's zoon.
Catharina is een zus van Anna Verpoort en tevens de echtgenote van Jacobus Ryssen.
- Doopgetuigen: Jacobus Rysen ex Honschote [hij is de echtgenoot van Catharina Verpoort, eveneens een zus van Anna] en Petra Teerninck ex Honschote.
(voor Jacobus staat "suscept[ores] fuerunt")
(Dec 2016, http://www.meert.de )
    UID : DA6B3D1A5EB5084A9780AF151FF8F33319DE
    Surname : Rysen
          Given name : Jacobus
    Family Informations :
          with Verpoort Catharina (1600 - 1640) :
                UID : B680E34418E87442A3D9601DCEDA50C2C6B0
                Marriage :
                      Date : 21 November 1627 (35 years old)
                      Place : Hondschoote Nord France
                Note :
Source: http://www.geneanet.org/profil/catteau/Aurore-Catteau?lang=fr
(Dec 2016, http://www.meert.de )

Ryssen Adrien (SOSA : 4982)
    Descendancy tree
    UID : D7BE2FCE9D73EE4F9C63B5255DF69735D73F
    Surname : Ryssen
          Given name : Adrien
    Family Informations :
          with de Brauwer Anna (4983) :
                UID : 24A4C684EC581B4793AF0690923CE486C868
                child :
                   Ryssen Jacoba (2491) (?)

Ryssen Jacoba (SOSA : 2491)
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Ryssen Adrien (4982)
    Mother : de Brauwer Anna (4983)
    UID : 68ACDC14D5F4D245AE7E6C39C8DBDE7AB027
    Note :
Bron: http://de.geneanet.org/profil/doremus/Jean-Pierre-Doremus
(Apr 2015, http://www.meert.de )
    Surname : Ryssen
          Given name : Jacoba
    Family Informations :
          with de Broucke Cornelis (2490) (? - 1658) :
                UID : A6DAA2E5E9C5F54D9B4385F042FA83CFD893
                child :
                   de Broucke Anna (1245) (1641)

Saelens Henricus
    Timeline
    Birth :
          Date : 29 November 1893
          Place : Snellegem West Flanders Belgium - Jabbeke
    Death :
          Date : 5 April 1983 (89 years old)
          Place : Poperinge West Flanders Belgium
    UID : 84C05EA123E373449701931145F2C085B88D
    Surname : Saelens
          Given name : Henricus
    Family Informations :
          with Van Lerberghe Elisa Maria (1901 - 1985) :
                UID : 1243D805302AFB43927705FE857F4F2F5898

Saenen Albertus Ludovicus
    Descendancy tree     Timeline
    Death :
          Date : after 24 May 2001
    Occupation : ijzervlechter
    Source : S190
    Note :
2 _AKAN Louis Saenen
3 DATE 02 JUL 1979
3 SOUR S747
    UID : DEE5C5E039B45C41A43DF6FA5684F38B1B80
    Surname : Saenen
          Given name : Albertus Ludovicus
    Family Informations :
          with Van Thielen Amelie Maria (1926 - 2001) :
                UID : 157E8D9F98F58E498AC6B9A8A77C21DBF3C4
                child :
                   Saenen Franciscus Joseph (?)

Saenen Augustinus
    Descendancy tree
    UID : 3995A6804707B3479ABA6CD6E8A96BC694D0
    Note :
2 _AKAN Sannen
    Occupation : landbouwer
    Surname : Saenen
          Given name : Augustinus
    Family Informations :
          with Verbeeck Francisca :
                UID : A76057A77F0EE34CAD56712FFEE067852EA3
                child :
                   Saenen Maria Josephina (1900 Diest - 1966 Diest)

Saenen Berthilda
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Saenen Petrus Cornelius (1815 - 1866) (Age in the birth of the child : 30 years old)
    Mother : Hermans Coleta (1819 - 1897) (Age in the birth of the child : 26 years old)
    Siblings :
       Saenen Maria Theresia (1850 Zichem - 1928 Zichem)
       Saenen Joseph (1855 Averbode - 1864 Zichem)
       Saenen Petrus (1858 Averbode - 1861 Zichem)
    Birth :
          Date : 10 February 1846
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Death :
          Date : 31 January 1926 (79 years old)
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Note :
Bron: Jean Pierre Vanlombeek, geneanet: scorpiolouvain (Nov 2011, http://www.meert.de ).
    UID : 9EE767A3B45F8844891468E3B036B0E0CCE0
    Surname : Saenen
          Given name : Berthilda
    Family Informations :
          with Geyskens Henricus (1842 - 1924) :
                UID : 49BE2A1D785AD9479A5EB2FA2ED7D4450288
                Marriage :
                      Date : 8 June 1865 (19 years old)
                      Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel

Saenen Cornelius
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Saenen Waltherus (? - 1852)
    Mother : Van Gelder Anna Elisabetha (? - 1832)
    Siblings :
       Saenen Josephus (1810 Zichem - 1885 Zichem)
    Birth :
          Date : 18 January 1803
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
          Source : S256
    Death :
          Date : 12 January 1858 (54 years old)
          Place : Testelt Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S256
    Burial :
          Date : 14 January 1858 (54 years old)
          Place : Testelt Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S256
    Baptism :
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S256
    Source : S190
    Occupation : dienstbode, handwerker, landbouwer
          Source : S256
    Geboren om :
          Date : 11.00U
    UID : 9AF65C35DE378842879F6737D2202CA98BE1
    Surname : Saenen
          Given name : Cornelius
    Family Informations :
          with Delhaes Coleta (1809 - 1888) :
                UID : 83F2D4821B56BD4E858FA2D410C7CEE056B8
                Marriage :
                      Date : 18 July 1829 (26 years old)
                      Place : Testelt Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
                      Source : S256
                religious :
                      Date : 20 July 1829 (26 years old)
                      Place : Testelt Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
                      Source : S256

Saenen Franciscus Joseph
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Saenen Albertus Ludovicus (? - 2001)
    Mother : Van Thielen Amelie Maria (1926 - 2001)
    UID : 876A1CB73E470948B19F41B0F9B152E1B8A3
    Surname : Saenen
          Given name : Franciscus Joseph
    Family Informations :
          with Vervoort Mariana Cecilia :
                UID : 05566410ABC78A45839252637037FB1A966A
                children :
                   Saenen Stijn (?)
                   Saenen Hanneke (?)

Saenen Franciscus
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Saenen Josephus (1810 - 1885) (Age in the birth of the child : 53 years old)
    Mother : Geyskens Bertilia (1818 - 1898) (Age in the birth of the child : 45 years old)
    Siblings :
       Saenen Petrus Augustinus (1843 Averbode)
       Saenen Maria Victoria (1846 Averbode)
    Birth :
          Date : 27 April 1864
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Death :
          Date : 19 May 1942 (78 years old)
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Source : S190
    Occupation : landbouwer
    UID : A6D3C4D50C3CED48B754B2441CCB8DAFB352
    Surname : Saenen
          Given name : Franciscus
    Family Informations :
          with Pollet Maria Philomena :
                UID : 5F0F0E22C52CAD4C85415AFF8BF1CC4231BC
                Marriage :
                      Date : 14 April 1896 (31 years old)
                      Place : Tessenderlo Limburg Belgium
                child :
                   Saenen Ludovicus (1897 Tessenderlo - 1972 Zichem)

Saenen Frans
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Saenen Petrus Emmanuel (1899 - 1971) (Age in the birth of the child : 29 years old)
    Mother : Ceustermans Maria Lucia (1902 - 1981) (Age in the birth of the child : 26 years old)
    Birth :
          Date : 29 October 1928
          Place : Veerle Antwerp Belgium - Laakdal
          Source : S189
    Death :
          Date : 17 January 2006 (77 years old)
          Place : Diest Flemish Brabant Belgium
          Source : S189
    Source : S190
    UID : 22E77DE74C37E44E8E8A990E02AB34F9BB49
    Surname : Saenen
          Given name : Frans
    Family Informations :
          with Thielens Francine Maria (1932 - 1995) :
                UID : 10F152A1C0B38F48BE745E53AB53AC09D48C

Saenen Frieda
    Descendancy tree
    UID : 8DCBAC89787A7F469BB03533D79449AA5595
    Surname : Saenen
          Given name : Frieda
    Family Informations :
          with Laeveren Jos :
                UID : 53DE864DB17C734DB5DF67E41214C6B975AA
                children :
                   Laeveren Bjorn (?)
                   Laeveren Sven (?)

Saenen Hanneke
    Trees of Ancestry
    Father : Saenen Franciscus Joseph
    Mother : Vervoort Mariana Cecilia
    Siblings :
       Saenen Stijn (?)
    UID : 67355644E53E774EB733D36D7D457E35BDA1
    Surname : Saenen
          Given name : Hanneke

Saenen Hendricus
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Saenen Petrus (1779 - 1840) (Age in the birth of the child : 24 years old)
    Mother : Roten Maria Catharina (1777 - 1818) (Age in the birth of the child : 26 years old)
    Birth :
          Date : 1803
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Death :
          Date : 12 February 1849 (46 years old)
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Note :
Source huwelijk en nakomelingen: Freddy Saenen http://gw.geneanet.org/theefreddy (Jul 2008, Armand Meert).
    UID : D70595F03F05BF48A67C737C9D90BE8D3519
    Surname : Saenen
          Given name : Hendricus
    Family Informations :
          with Vernelen Maria Catherina (1802 - 1856) :
                UID : 16BF14560D58434686653AE6AB41ACF2C205
                Marriage :
                      Date : 10 July 1828 (25 years old)
                      Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
                children :
                   Saenen Rosalia (1829 Zichem - 1832 Zichem)
                   Saenen Joannes Benedictus (1833 Zichem)
                   Saenen Rosalia (1837 Zichem)

Saenen Jef
    UID : A3B1AD95FBC3EF46866BA9530652B142C1EB
    Surname : Saenen
          Given name : Jef
    Family Informations :
          with Lemmens José :
                UID : 3C174A7CF01FC24B8DD0C983670AD6E90EE9

Saenen Joannes Benedictus
    Trees of Ancestry
    Father : Saenen Hendricus (1803 - 1849) (Age in the birth of the child : 30 years old)
    Mother : Vernelen Maria Catherina (1802 - 1856) (Age in the birth of the child : 31 years old)
    Siblings :
       Saenen Rosalia (1829 Zichem - 1832 Zichem)
       Saenen Rosalia (1837 Zichem)
    Birth :
          Date : 22 March 1833
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Note :
Source: Freddy Saenen http://gw.geneanet.org/theefreddy (Jul 2008, Armand Meert).
    UID : D26BB7B3AF0A0C4B8002C65D5FFFFFE69F1B
    Surname : Saenen
          Given name : Joannes Benedictus

Saenen Joseph
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Saenen Petrus Cornelius (1815 - 1866) (Age in the birth of the child : 39 years old)
    Mother : Hermans Coleta (1819 - 1897) (Age in the birth of the child : 35 years old)
    Siblings :
       Saenen Berthilda (1846 Zichem - 1926 Zichem)
       Saenen Maria Theresia (1850 Zichem - 1928 Zichem)
       Saenen Petrus (1858 Averbode - 1861 Zichem)
    Birth :
          Date : 28 January 1855
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S215
    Baptism :
          Date : 29 January 1855
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S215
    Death :
          Date : 18 March 1864 (9 years old)
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Source : S190
    Note :
Bron overlijden: Jean Pierre Vanlombeek, geneanet: scorpiolouvain (Nov 2011, http://www.meert.de
    UID : E0924BD40D9E654587E4A9B080BA493A6705
    Surname : Saenen
          Given name : Joseph

Saenen Josephus Augustus
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Saenen Ludovicus (1897 - 1972) (Age in the birth of the child : 32 years old)
    Mother : Exelmans Maria Wivina (1890 - 1987) (Age in the birth of the child : 39 years old)
    Siblings :
       Saenen Maria Melania Francisca (?)
    Birth :
          Date : 5 May 1930
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
          Source : S196
          Source : S189
    Death :
          Date : 12 October 1997 (67 years old)
          Place : Scherpenheuvel-Zichem Flemish Brabant Belgium - Okselaar
          Source : S196
          Source : S189
    Burial :
          Date : 17 October 1997 (67 years old)
          Place : Scherpenheuvel-Zichem Flemish Brabant Belgium - Okselaar
          Source : S196
          Source : S189
    Source : S190
    Note :
2 _AKAN Jos Saenen
3 DATE 12 OCT 1997
3 SOUR S748
    Occupation : metaalpolierder, bakker
    UID : 3AC10E2A1BE48F4FB45089F47B21AF623E1B
    Surname : Saenen
          Given name : Josephus Augustus
    Family Informations :
          with Danckers Zoé Maria Alphonsina (1929 - 1997) :
                UID : B6E6792E25C050408CBF4279B1E647852135
                Marriage :
                      Date : 21 October 1952 (22 years old)
                      Place : Langdorp Flemish Brabant Belgium - Langdorp Aarschot, Vlaams-Brabant
                      Source : S381
                children :
                   Saenen Linda (?)
                   Saenen Nancy (?)
                   Saenen Suzanne (?)

Saenen Josephus
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Saenen Waltherus (? - 1852)
    Mother : Van Gelder Anna Elisabetha (? - 1832)
    Siblings :
       Saenen Cornelius (1803 Zichem - 1858 Testelt)
    Birth :
          Date : 23 December 1810
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
          Source : S256
    Baptism :
          Date : 24 December 1810
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S256
    Death :
          Date : 28 June 1885 (74 years old)
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
          Source : S256
    Burial :
          Date : 1 July 1885 (74 years old)
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S256
    Source : S190
    Occupation : landbouwer, handwerker
          Source : S256
    Overleden om :
          Date : 23.30U
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
          Source : S256
    Geboren om :
          Date : 15.00U
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
          Source : S256
    UID : BB349C093420C842896CE03FB6A83512ABAE
    Surname : Saenen
          Given name : Josephus
    Family Informations :
          with Geyskens Bertilia (1818 - 1898) :
                UID : 2034D1F0808D8341A44C980488DCE5BB7631
                Marriage :
                      Date : 9 May 1840 (29 years old)
                      Place : Testelt Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
                      Source : S319
                children :
                   Saenen Petrus Augustinus (1843 Averbode)
                   Saenen Maria Victoria (1846 Averbode)
                   Saenen Franciscus (1864 Zichem - 1942 Zichem)

Saenen Linda
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Saenen Josephus Augustus (1930 - 1997)
    Mother : Danckers Zoé Maria Alphonsina (1929 - 1997)
    Siblings :
       Saenen Suzanne (?)
       Saenen Nancy (?)
    UID : 845C716FCEFCC74DA8254273B9386161D329
    Surname : Saenen
          Given name : Linda
    Family Informations :
          with De Rijck Eddy :
                UID : 2476BBDCCECE2042AE7B79478F134E2E36E9
                child :
                   De Rijck Nathalie (?)

Saenen Ludovicus
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Saenen Franciscus (1864 - 1942) (Age in the birth of the child : 33 years old)
    Mother : Pollet Maria Philomena
    Birth :
          Date : 25 May 1897
          Place : Tessenderlo Limburg Belgium
          Source : S236
          Source : S239
    Death :
          Date : 13 April 1972 (74 years old)
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
          Source : S239
    Source : S190
    Occupation : landbouwer
    UID : FC9808AC07D9B84D949132E28C096CED549D
    Surname : Saenen
          Given name : Ludovicus
    Family Informations :
          with Exelmans Maria Wivina (1890 - 1987) :
                UID : 0EA2E2EA26D59A44BE425032E86DAA855B4B
                Marriage :
                      Date : 2 January 1926 (28 years old)
                      Place : Scherpenheuvel-Zichem Flemish Brabant Belgium - Okselaar
                      Source : S236
                children :
                   Saenen Josephus Augustus (1930 Zichem - 1997 Scherpenheuvel-Zichem)
                   Saenen Maria Melania Francisca (?)

Saenen Maria Josephina
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Saenen Augustinus
    Mother : Verbeeck Francisca
    Birth :
          Date : 19 April 1900
          Place : Diest Flemish Brabant Belgium
          Source : S380
    Death :
          Date : 7 November 1966 (66 years old)
          Place : Diest Flemish Brabant Belgium
          Source : S380
    Note :
2 _AKAN Sannen
    Source : S190
    Occupation : zonder
    UID : CC236AEED90DEB4BBFCA95DCCFCF988316DF
    Surname : Saenen
          Given name : Maria Josephina
    Family Informations :
          with Exelmans Emilius (1899) :
                UID : 2B08EAC9859C5B4AADEFF80F455363E63006
                Marriage :
                      Date : 3 July 1926 (26 years old)
                      Place : Diest Flemish Brabant Belgium
                      Source : S380

Saenen Maria Melania Francisca
    Trees of Ancestry     Descendancy tree
    Father : Saenen Ludovicus (1897 - 1972)
    Mother : Exelmans Maria Wivina (1890 - 1987)
    Siblings :
       Saenen Josephus Augustus (1930 Zichem - 1997 Scherpenheuvel-Zichem)
    UID : 87F3251306C170458B92DB88F3B5637F385A
    Surname : Saenen
          Given name : Maria Melania Francisca
    Family Informations :
          with Jacobs Henricus Renatus :
                UID : CCC84AC5DF13884BB2C4DC3D1C452067DFE8
                children :
                   Jacobs Lode (?)
                   Jacobs Rita (?)

Saenen Maria Theresia
    Trees of Ancestry     Descendancy tree     Timeline
    Father : Saenen Petrus Cornelius (1815 - 1866) (Age in the birth of the child : 34 years old)
    Mother : Hermans Coleta (1819 - 1897) (Age in the birth of the child : 31 years old)
    Siblings :
       Saenen Berthilda (1846 Zichem - 1926 Zichem)
       Saenen Joseph (1855 Averbode - 1864 Zichem)
       Saenen Petrus (1858 Averbode - 1861 Zichem)
    Birth :
          Date : 19 June 1850
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Death :
          Date : 16 August 1928 (78 years old)
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
    Note :
Bron: Jean Pierre Vanlombeek, geneanet: scorpiolouvain (Nov 2011, http://www.meert.de ).
    UID : 30F510D06E6ABE49B7C195C1874F3AC68803
    Surname : Saenen
          Given name : Maria Theresia
    Family Informations :
          with Geyskens Josephus (1845) :
                UID : 32FBCD08694AD049A641C365B3B09507DCCD
                Marriage :
                      Date : 19 June 1871 (21 years old)
                      Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
                child :
                   Geyskens Maria (?)

Saenen Maria Victoria
    Trees of Ancestry
    Father : Saenen Josephus (1810 - 1885) (Age in the birth of the child : 35 years old)
    Mother : Geyskens Bertilia (1818 - 1898) (Age in the birth of the child : 27 years old)
    Siblings :
       Saenen Petrus Augustinus (1843 Averbode)
       Saenen Franciscus (1864 Zichem - 1942 Zichem)
    Birth :
          Date : 10 May 1846
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S215
    Baptism :
          Date : 10 May 1846
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S215
    Source : S190
    UID : AB3E193681D50042B427BD77CCE0C53181F0
    Surname : Saenen
          Given name : Maria Victoria

Saenen Maria Victoria
    Descendancy tree     Timeline
    Birth :
          Date : 9 November 1852
          Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
          Source : S243
          Source : S189
          Source : S215
    Baptism :
          Date : 10 November 1852
          Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
          Source : S215
    Death :
          Date : 28 May 1929 (76 years old)
          Place : Scherpenheuvel-Zichem Flemish Brabant Belgium - Okselaar
          Source : S189
    Burial :
          Date : 30 May 1929 (76 years old)
          Place : Scherpenheuvel-Zichem Flemish Brabant Belgium - Okselaar
          Source : S189
    Source : S190
    UID : 306ABE506CF7C74B81A3190846CB5CFAC926
    Surname : Saenen
          Given name : Maria Victoria
    Family Informations :
          with Laureys Victor (1850 - 1927) :
                UID : 799A9565FBDF2543AE8557AFDFC64158C633
                Marriage :
                      Date : 26 June 1873 (20 years old)
                      Place : Zichem Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel
                religious :
                      Date : 30 June 1873 (20 years old)
                      Place : Averbode Flemish Brabant Belgium - Scherpenheuvel-Zichem
                      Source : S269
                      Source : S279
                      Source : S258
                child :
                   Laureys Juliana (1874 Zichem - 1960 Diest)

Next page

Back to main page

These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39d, on 04/02/2017. You can download it here.